Nieuws

CTA ontvangt in totaal 42 reacties

De Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) heeft in totaal 42 openbare reacties ontvangen via haar digitale loket, dat op 22 april sloot. Het overgrote deel van de reacties kwam kort voor sluitingstijd binnen.

Met name op vrijdag 19 april ontving de commissie een hele reeks commentaren. Naast reacties van de NBA, de SRA en de grootste accountantskantoren kreeg de CTA ook reacties van diverse universiteiten, Eumedion, de NBA Young Profs, de Foundation for Auditing Research (FAR), NOREA en diverse individuele accountants en betrokkenen bij de sector. De laatste reactie kwam slechts 52 minuten voor het aflopen van de deadline binnen.

De SRA benadrukt in haar reactie aan de CTA dat "de accountancysector uit veel meer bestaat dan alleen het wettelijke controledomein en de grote (internationale) kantoren die organisaties van openbaar belang (oob) bedienen".

De grote kantoren wijzen, net als de NBA, op de in de afgelopen jaren geleverde inspanningen op het gebied van kwaliteitsverbetering. Ze pleiten voor behoud van de huidige structuur. Tegelijk spreken ze hun zorg uit over de krappe arbeidsmarkt voor accountants.  

'Toekomstvaste aanpak'

KPMG kondigt in haar commentaar aan ook de komende vijf jaar te "blijven innoveren" en verdere verbeteringen door te voeren in haar kwaliteitsstelsel. Het kantoor wil circa 55 miljoen euro investeren in zaken als een "nieuw digitaal auditplatform". Ook bepleit KPMG een vorm van toezicht waarin het integrale kwaliteitssysteem van kantoren centraal staat, in plaats van toetsing van een beperkt aantal controledossiers.

EY reageert in een bijlage bij haar brief aan de CTA op de in november 2018 door de AFM gepresenteerde verkenning van alternatieve structuurmodellen voor de sector. EY blijft nadrukkelijk voorstander van een multidisciplinair model. "Tegenwoordig bestaat de inspanning voor een controle al voor 10 tot 30 procent uit de inzet van deskundigen en zonder deze inzet kan de gewenste kwaliteit niet geleverd worden", aldus het kantoor.

Deloitte pleit voor een "toekomstvaste aanpak" en ziet het product van de accountant "evolueren van het controleren van historische financiële informatie naar het bewaken van verantwoord ondernemen". Het kantoor ziet daarbij een grote rol weggelegd voor nieuwe technologie en nodigt de CTA "van harte uit voor een live sessie om onder meer de technologische toepassingen van artificial intelligence en robotics in de praktijk te ervaren".

'Gezond zenuwachtig'

Vanuit PwC zijn aparte reacties ingezonden vanuit de raad van commissarissen en vanuit het bestuur. De RvC omschrijft gesprekken met bestuur en medewerkers van PwC als "vindplaatsen" van merkbare veranderingen in cultuur en gedrag. Ook ervaart de RvC binnen het bedrijfsleven een andere reputatie van het accountantsberoep. "Van collega-commissarissen horen wij dat bestuurders weer gezond zenuwachtig zijn als de accountant in huis is. Dat de accountant meer 'moeilijke gesprekken' voert over onduidelijkheden in de cijfers. En dat de accountant sneller bereid is afscheid te nemen van een controleklant als die niet dezelfde kwaliteitsambitie deelt."

Het bestuur van PwC erkent dat op de sector "niet alleen een inspannings- maar ook een resultaatverplichting" rust. Het kantoor stelt dat het beeld uit de laatste AFM-toetsingen alweer drie tot vier jaar oud is en daarmee "verouderd". Uit (internationale) inspecties zoals van de PCAOB, de Auditdienst Rijk, de Inspectie van het Onderwijs, de Nederlandse Zorgautoriteit en interne inspecties komt een positiever beeld naar voren. "We zien dus dat de diverse maatregelen hun vruchten afwerpen en leiden tot daadwerkelijke kwaliteitsverbetering. Ook krijgen we dit terug in de feedback van ons real-time-review team. Desondanks kan en moet het beter", aldus het PwC-bestuur.

Fonds voor auditfee

De NBA Young Profs bepleiten in een compact manifest de afschaffing van de wettelijke controleplicht. "Het draagvlak voor de controle neemt toe als de verplichting vervalt", menen de jonge accountants. Ook willen zij "met open vizier" kijken naar de structuur- en verdienmodellen. Ze noemen een mogelijke cap op partnerinkomens en invoering van een participatiemodel voor alle medewerkers.

Ook zou de auditfee volgens de young profs uit een fonds betaald kunnen worden: "Een prima oplossing om ons wicked problem: ‘wie betaalt, die bepaalt’ te beslechten."

De ontvangen reacties zijn openbaar te raadplegen via het digitaal loket van de CTA.

Gerelateerd

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.