Nieuws

Percentage bijdrage accountants aan doorlopend toezicht AFM stijgt

Het percentage dat accountantsorganisaties gaan bijdragen aan de doorlopende toezichtkosten van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) stijgt van 10,3 naar 11,9 procent. Dat staat in het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019.

Het besluit is een uitwerking van de Wet bekostiging financieel toezicht 2019 (Wbft 2019). Bij de invoering van de Wet bekostiging financieel toezicht in 2013 is besloten dat de verdeling van de toezichtkosten van de AFM en De Nederlandsche Bank (DNB) over de verschillende toezichtcategorieën elke vijf jaar opnieuw zou worden bekeken. Dit om ervoor te zorgen dat de verdeling van de kosten niet teveel uit de pas zou gaan lopen met de toezichtinspanningen.

“Bij het bezien van de percentages in 2017 is gebleken dat een herziening nodig was, met de Wbft 2019 en onderhavig besluit als gevolg. De herziening van de verdeling heeft tevens geleid tot een wijziging van de wetsystematiek, met als doel dat noodzakelijke aanpassingen in de toekomst sneller doorgevoerd kunnen worden”, zo staat in het besluit.

De stijging van het percentage voor accountantsorganisaties houdt grotendeels verband met “hogere werkelijke kosten in de afgelopen jaren dan uit die 10,3 procent volgde. De aandacht voor deze categorie zal ook in de toekomst hoog blijven. Daarnaast houdt een deel van de stijging verband met nieuwe taken ten behoeve van deze categorie.”

De grootste stijging doet zich voor bij de categorie ‘Financiële infrastructuur’, van 2,3 naar 8,7 procent. “De stijging houdt grotendeels verband met de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. De verwachting is dat een aantal grote handelsplatformen zich in Nederland gaat vestigen en dat daarmee een substantieel deel van alle handel van financiële producten in de Europese Unie vanuit Nederland zal plaatsvinden. Dit vergt investeringen in ICT en expertise bij de AFM.”

De kosten van het doorlopend toezicht van DNB worden in de nieuwe systematiek niet meer via een procentuele verdeling toegerekend, maar volgen direct uit de begroting.

Gerelateerd

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.