Nieuws

NBA Open: veel input van leden voor creatieve conferentie

De reeks bijeenkomsten in het kader van de NBA Open-campagne eindigt op 8 juni. Inmiddels hebben honderden leden de bijeenkomsten bezocht. De NBA heeft aangegeven door te willen gaan met het 'Open'-concept, ook na de creatieve conferentie van 17 juni.

Als uitwerking van de eerder aangekondigde 'toekomsttafels' ging de beroepsorganisatie tussen eind april en begin juni in gesprek met de leden. Uitgangspunt was vooral het verzamelen van input voor verdere uitwerking van de governanceplannen van de NBA. Om in korte tijd zoveel mogelijk leden te spreken werd samen met bureau Knyfe Ealdormann de campagne 'NBA Open' opgetuigd.

In totaal zijn bijna vijftig bijeenkomsten georganiseerd, in allerlei vormen. NBA-leden deden onder meer mee aan lunch- en dinersessies, 'NBA Cafés', workshops mindfulness, plastic vissen op de Amsterdamse grachten, bierproeverijen, hardloopclinics, golf, een motortocht en een 'vollemaanwandeling'.

Tijdens of na afloop van de activiteiten werd vastgelegd hoe de leden aankijken tegen de NBA, hun beroep en de onderlinge verbinding.

Volgens veel deelnemers is het "goed dat de NBA komt luisteren". Ook het stellen van confronterende vragen en het "ongezouten" afgeven van kritische signalen werd niet geschuwd. "Dit is de kans om mijn mening te kunnen ventileren, in plaats van binnenskamers te mopperen. Een NBA die eindelijk eens bij ons in de buurt is en die eindelijk eens met ons in gesprek wil gaan", zo werd tijdens één van de sessies gesteld.

Doorgaan met initiatief

Veel leden geven aan blij te zijn met het initiatief en pleiten er voor om ermee door te gaan, ook los van de herinrichting van de beroepsorganisatie. "Als je deze doos van Pandora hebt opengemaakt, kun je hem niet meer zo maar weer dichtdoen." NBA-directeur Harm Mannak is positief over voortzetting van NBA Open. Hij wil naar "een andere relatie met de leden".

De bijeenkomsten met leden zijn de basis voor de 'creatieve conferentie' die voorafgaat aan de ALV van de NBA op 17 juni in Amersfoort. De verkregen input uit de sessies wordt tijdens die conferentie met de leden gedeeld. Ook wordt door enkele buitenstaanders gereflecteerd op de rol en meerwaarde van het accountantsberoep.

In het najaar wordt gewerkt aan verdere verdieping van de plannen via designlabs, gevolgd door een tweede conferentie. Daarna wil de NBA met de nieuwe structuur gaan proefdraaien. In de ALV van juni 2020 moet over de nieuwe inrichting formeel worden besloten.

» Aanmelden voor de creatieve conferentie en/of de ALV van 17 juni

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.