Nieuws

SRA wil naar toezicht op maat

De SRA wil naar een nieuw toezichtmodel, waarbij zij zelf een wettelijk verankerde rol krijgt. De organisatie presenteert daarvoor een ‘Standpunt Toezicht op maat’.

Volgens de SRA hebben dertien jaar extern toezicht, sectorinitiatieven en verandermaatregelen vanuit de beroepsgroep én rechterlijke uitspraken volgens velen "nog niet gebracht waarvoor het extern toezicht geïntroduceerd werd: vertrouwensherstel en kwaliteitsverbetering in het wettelijk controledomein".

De organisatie meent dat het vertrouwensverlies niet primair ontstaan is vanwege de kwaliteit van de controle, maar door de kwaliteit van de toezichthoudende functie van en door de accountant. Als convenantpartner van de AFM pleit de SRA daarom voor 'toezicht op maat'. Dat moet de "twijfel en discussies over het functioneren van het huidige toezichtmodel wegnemen" en "bijdragen aan eenduidige kaders en vertrouwensherstel in het wettelijke controledomein", zo stelt de SRA.

Wettelijke verankering

De voorstellen van de SRA gaan er van uit dat de AFM kan focussen op het toezicht op oob-accountantsorganisaties. 'Toezicht op maat' mikt op het mkb en de betekenis daarvoor van de gemengde praktijk. In de wet moet volgens de kantorenorganisatie worden verankerd dat het toezicht op niet-oob-accountantsorganisaties wordt uitgevoerd door andere, geaccrediteerde partijen. De AFM zou de toetsingssystemen en -processen van die te accrediteren partijen moeten toetsen.

"De inzet van toezicht op maat als kwaliteitsinstrument stimuleert kantoren om continu te werken aan de kwaliteitsverbetering van hun audits", stelt SRA-voorzitter Paul Dinkgreve in het FD. Kleine en middelgrote kantoren die wettelijke controles uitvoeren, leren volgens hem te weinig van het AFM-toezicht. Hij is niet bang dat de onafhankelijkheid van het toezicht door de plannen in gevaar komt. "Het is terecht dat daar vragen over zijn. Maar het SRA-lidmaatschap is ook een keurmerk waarbij kwaliteit centraal staat." Ook houdt de AFM volgens Dinkgreve nog steeds "het laatste woord".

De voorstellen van de SRA komen op dezelfde dag waarop de AFM pleit voor nieuwe wetgeving rondom het toezicht op accountants, nadat de waakhond door het College van Beroep voor het bedrijfsleven in het ongelijk is gesteld in de rechtszaak tegen EY en PwC.

Gerelateerd

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.