Nieuws

Besluit uitbreiding oob's gepubliceerd

Vandaag is het besluit tot uitbreiding van het aantal organisaties van openbaar belang (oob) gepubliceerd in het Staatsblad.

De grens voor woningcorporaties ligt zoals verwacht op vijfduizend verhuureenheden. Het besluit treedt in werking op 1 januari 2020.

Het besluit voorziet in de aanwijzing van netbeheerders, woningcorporaties (toegelaten instellingen), drie instellingen voor het wetenschapsbeleid (KNAW, NWO en de Koninklijke Bibliotheek) en grote pensioenfondsen als oob's als bedoeld in de Wta.

Het kabinet maakte in juni 2015 al bekend meer instellingen als oob's te willen aanmerken. Door de oob-status worden strengere eisen gesteld aan de accountants die bij deze instellingen de jaarrekening controleren.

Extra eisen

Voor alle wettelijke controles (ook voor die bij instellingen die geen oob zijn) stelt de Wet toezicht accountantsorganisaties kwaliteitseisen aan de accountantsorganisaties en accountants die controles uitvoeren. Voor wettelijke controles bij oob’s gelden extra eisen, zoals de eis dat een "kwaliteitsbeoordelaar" de kwaliteit van de controle toetst alvorens een controleverklaring wordt afgegeven.

Ook gelden aanvullende eisen ten behoeve van de onafhankelijkheid van de accountants en is er intensiever toezicht van de Autoriteit Financiële Markten op de accountantsorganisatie en de accountants die controles bij oob’s uitvoeren.

Op grond van de Europese regels zijn op dit moment uitsluitend beursgenoteerde ondernemingen en alle banken en (her)verzekeraars organisatie van openbaar belang.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.