Nieuws

'Geen aanleiding om oob-grens woningcorporaties te verhogen'

Er is geen aanleiding om de grens van vijfduizend verhuureenheden die tot de oob-status leidt voor woningcorporaties te verhogen. Ook zullen accountantskosten die woningcorporaties moeten maken voor het controleren van de verantwoordingsinformatie (dVi) voor verslagjaar 2018 dalen.

Dat schrijft minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) in haar beantwoording van schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Beckerman (SP) over het verdwijnen van kleine woningcorporaties. "Bij motie van uw Kamer is de grens voor invoering bij woningcorporaties initieel gesteld op 1.500 verhuureenheden (vhe). Na consultatie van het besluit is deze grens opgehoogd naar 2.500 vhe. In de zomer 2018 is de grens voor de tweede maal verhoogd naar 5.000 vhe na hierover advies te hebben ontvangen van de Autoriteit Woningcorporaties (Aw), Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Vanuit risicogericht toezicht achtten zij de grens van 5.000 verhuurbare eenheden acceptabel respectievelijk werkbaar, omdat in deze groep sprake is van een relatief grote impact die deze corporaties kunnen hebben binnen het totale stelsel. Gelet op het feit dat de markt al lange tijd bekend is met het feit dat het oob-besluit van toepassing zal worden en er in 2018 een zorgvuldige heroverweging heeft plaatsgevonden van de grens, zie ik vooralsnog geen aanleiding voor een nieuwe heroverweging", aldus de minister.

Dalende accountantskosten

De minister noemt verder dat accountantskosten die woningcorporaties moeten maken voor het controleren van de verantwoordingsinformatie (dVi) voor verslagjaar 2018 gemiddeld 11 procent lager zullen zijn door maatregelen die in 2017 en 2018 zijn getroffen. "Naar aanleiding van de signalering van stijgende accountantskosten zijn in 2017 en 2018 maatregelen getroffen om de accountantskosten te beperken. Sira consulting heeft berekend dat de accountantskosten voor het controleren van de dVi hierdoor voor verslagjaar 2018 met gemiddeld 11 procent dalen. Dit komt neer op een besparing van in totaal € 471.000 voor alle corporaties", aldus de minister.

De minister, die in haar antwoord ook verwees naar berichtgeving op Accountant.nl, verwacht wel dat de accountantskosten zullen stijgen voor een gedeelte van de grotere woningcorporaties, maar denkt dat huurders hier nauwelijks voor zullen opdraaien. "Voor de woningcorporaties met een omvang van tussen de 5.000 en 10.000 verhuureenheden geldt, op grond van de Wet toezicht accountantsorganisaties dat zij verplicht worden om een auditcommissie in te stellen. Voor woningcorporaties met meer dan 10.000 verhuureenheden geldt deze verplichting reeds op grond van de Woningwet. Indicatief zullen de accountantskosten bij instellingen met een oob-status in de orde van grootte van 10 procent toenemen. Deze inschatting is afkomstig van accountantsorganisaties met een oob-vergunning die de jaarrekeningen van woningcorporaties (toegelaten instellingen) controleren en die van hun eigen controles hebben aangegeven welke prijsstijging zij verwachten. Doordat de huurstijging van gereguleerde corporatiehuurwoningen aan wettelijke maxima is gebonden, zijn de mogelijkheden voor doorbelasting zeer beperkt. Voor corporaties met minder dan 5.000 verhuureenheden worden geen gevolgen voorzien."

Oob-status

Woningcorporaties met meer dan vijfduizend verhuureenheden worden vanaf 1 januari 2020 worden aangemerkt als oob's. Sectororganisatie Aedes vreest dat accountantskantoren daardoor te maken krijgen met personeelstekorten, omdat meer personeel nodig is voor de strengere controles, en dat woningcorporaties ook moeite gaan krijgen om accountantskantoren te vinden die de controle kunnen doen. Daarnaast denkt Aedes dat vooral kleine woningcorporaties daar de dupe van zijn. Accountantskantoren en de Autoriteit woningcorporaties delen die vrees echter niet, zo bleek onlangs uit een rondgang.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.