Nieuws

Marktaandeel kleinere accountantsorganisaties groeit bij controles woningcorporaties

Het marktaandeel van accountantsorganisaties zonder oob-vergunning in de corporatiesector nam in 2022 toe. Zeker drie oob-accountantsorganisaties lijken zich met name te richten op de controle van corporaties met meer dan tienduizend verhuureenheden.

Voor corporaties neemt daardoor de keuzemogelijkheid van accountants af. Ook de toenemende werkdruk van accountants speelt hierbij een rol, blijkt uit de jaarlijkse rapportage van de Autoriteit woningcorporaties (Aw).

In 2022 verdwenen vijf woningcorporaties als gevolg van fusies. Eind 2022 waren er nog 277 woningcorporaties. Over het verslagjaar 2022 bedroeg het marktaandeel van de accountantsorganisaties zonder oob-vergunning 32 procent, iets meer dan in 2021 (31 procent). Niet-oob-corporaties kiezen steeds vaker voor een niet-oob-accountant, aldus de rapportage van de Aw.

Minder kantoren

In de sector traden geen nieuwe kantoren toe. Door uittreding van acht accountants en toetreding van zeven accountants waren over het verslagjaar 2022 in totaal 56 individuele accountants actief. In 2021 waren dat er 57.

Het marktaandeel van accountantsorganisaties die verantwoordelijk zijn voor de jaarrekeningcontrole van vijf of meer corporaties bleef stabiel. In 2022 was dit 72 procent, vrijwel evenveel als het jaar ervoor.

In 2022 bedienden 21 accountantskantoren maar één of twee woningcorporaties. Zestien daarvan waren dezelfde kantoren als in 2021. De 21 kantoren controleerden in 2022 de jaarcijfers van in totaal 199 woningcorporaties.

Signalen

Nieuwe ontwikkelingen, zoals de invoering van duurzaamheidsverslaggeving, kunnen leiden tot minder beschikbare accountants voor de corporatiesector, vreest de Aw op basis van signalen vanuit corporaties.

Voor woningcorporaties met een omvang tot tienduizend verhuureenheden zal de komende verhoging van de oob-grens zorgen voor meer keuzemogelijkheid van accountants. Maar dat heeft geen gevolgen voor de totale beschikbaarheid van accountants, waarschuwt de autoriteit.

Verantwoordingsinformatie

De Aw gebruikt informatie van accountants in haar toezicht. Daarom vindt de autoriteit het belangrijk om de accountants die actief zijn in de corporatiesector in beeld te brengen. Daarbij kijkt de Aw naar de ontwikkeling van het totale marktaandeel en het aantal controleopdrachten per accountantskantoor.

De data uit het rapport is gebaseerd op de verantwoordingsinformatie 2022 van woningcorporaties.  

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.