Nieuws

'Continuous reporting biedt legio kansen voor ondernemer en accountant'

Als accountants zich meer verdiepen in datakwaliteit, strategie en processen van de onderneming, en digitale ontwikkelingen, dan biedt continuous reporting veel kansen voor de accountant en ondernemers.

Dat is de conclusie van het rapport "Op weg naar continuous reporting" van kenniscentrum NEMACC. De hoofdvraag van het onderzoek was volgens NEMACC wat de praktische implicaties voor de mkb-accountant zijn van continuous reporting. Om daarover meer duidelijkheid te verschaffen geeft het rapport antwoord op vijf deelvragen: wat is continuous reporting, wat zijn de voor- en nadelen van continuous reporting, welke eisen worden gesteld aan continuous reporting, welk werkzaamheden moet de accountant uitvoeren, en welke advisering kan de accountant realiseren door continuous reporting?

De onderzoekers concluderen dat de rol van de accountant wijzigt. "De mkb-accountant zal zijn focus verleggen van de output naar het proces wat daaraan voorafgaat. Tijdens dit proces wordt immers de basis gelegd voor de uiteindelijke output." Ook zal de focus van de accountant verschuiven van verantwoordingsinformatie naar stuurinformatie. Verder zal er steeds meer maatwerkrapportage plaatsvinden, door tussentijdse rapportages af te stemmen op de strategie van de klant.

Ook verwacht NEMACC dat de samenstellingsverklaring zal verdwijnen. "De betrouwbaarheid kan uiteraard tot uitdrukking worden gebracht door het toevoegen van een samenstellingsverklaring van de accountant. Echter een andere eis van tussentijdse informatie is dat deze snel na afloop van een periode beschikbaar komt. Het toevoegen van een verklaring of rapportage van de accountant versnelt dat proces niet. En wat te doen als in de toekomst werkelijk continue gerapporteerd wordt? Afgevraagd kan worden in hoeverre de huidige samenstellingsopdracht of rapportage van de accountant dan nog past. Kan de rol en de waarde die de accountant toevoegt aan het proces en daarmee de output op een andere wijze tot uitdrukking gebracht worden?"

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.