Nieuws

'Keurmerk kan bijdragen aan beter financieringsadvies mkb'

Een keurmerk voor financieringsadviseurs in het mkb kan een nuttige bijdrage vormen aan het verbeteren van financieringsadvies aan ondernemers. Een eerste belangrijke stap is het bouwen aan een beroepsgroep van financieringsadviseurs. Dat is de voornaamste uitkomst van de verkenning naar een dergelijk keurmerk.

Het verkennende onderzoek is een initiatief van Stichting MKB Financiering. Reden voor het onderzoek zijn de vele veranderingen in het financieringslandschap voor het mkb in de laatste jaren. De stichting is een publiek-private organisatie gestart door het ministerie van Economische Zaken en mkb-financiers, opgericht om de toegang tot klantgerichte en passende financiering voor ondernemers te vergroten.

De meeste partijen zoals mkb-financieringsadviseurs, ondernemers, opleiders en financiers staan positief ten opzichte van zowel een keurmerk als van de realisatie van een beroepsgroep, zo blijkt uit het onderzoek.

Onderzoek bij banken, financieringsadviseurs, ondernemers en toezichthouders

Alle gesproken financieringsadviseurs mkb staan positief over een keurmerk om zich daarmee kwalitatief te onderscheiden richting ondernemers en financiers. Dit geldt ook voor opleidingsorganisaties en overige stakeholders. Ondernemers zien een keurmerk als een 'nice to have'.

Bij financiers varieert de houding ten aanzien van een keurmerk, zowel bij bancair als non-bancaire financiers. Het belang van intermediairs is groot en neemt toe maar tegelijk lijken de meeste financiers nog geen onderscheid te willen maken tussen financieringsadviseurs met of zonder een keurmerk.

Met name toezichthouders zien bij kleinere ondernemingen paralellen met de particuliere markt en lijkt er behoefte aan
een keurmerk voor mkb-financieringsadviseurs.

Eerste stap: ontwikkelen van beroepsgroep met gedragscode

Mkb-financieringsadviseurs zijn voor een gedragscode met daarin richtlijnen voor transparantie en nagenoeg alle adviseurs zijn voor het afschaffen van kick-back-vergoedingen. Het verstrekken van documentatie en regels vanuit een keurmerk kan bijdragen aan een betere dienstverlening aan ondernemers. Onafhankelijke adviseurs willen meer vrijheidsgraden dan formules. Ook de overige partijen vinden een gedragscode, met daarin afspraken tussen adviseur en ondernemer, van belang. In de praktijk blijkt dat er veel financieringsbegeleidingen plaatsvinden zonder afspraken.

Kennis opdoen binnen netwerken

Financieringsadviseurs zijn terughoudend ten aanzien van permanente educatie. Dit moet op een laagdrempelige manier worden ingevuld en ze vinden een 'netwerk'-bijeenkomst een goede manier om dit in te vullen. Tegelijk willen ze wel op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en netwerken. Accountants vinden het belangrijk dat, gezien het belang van permanente educatie in hun sector, dat er hiervoor vrijstellingen komen. Voor veel andere stakeholders speelt permanente educatie nauwelijks een rol.

Toetsing en klachtenregeling

Alle partijen hechten belang aan onafhankelijk toetsing en een drempel voordat certificering plaatsvindt. Met name kennis en in mindere mate integriteit zijn kernelementen om in elk geval te examineren. Soms worden adviseurs, met name door non-bancaire financiers, gescreend.

Alle stakeholders achten een klachtenregeling essentieel voor een keurmerk. Opvallend is echter ook het belang dat wordt gehecht aan een vorm van klantwaardering zoals een rating.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.