Nieuws

AFM: focus op kredieten, pensioenen, kapitaalmarkten en accountantscontrole

Toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaat zich in 2020 extra richten op de aandachtsgebieden kredieten, pensioenen, kapitaalmarkten en verbetering van de kwaliteit van accountantscontroles.

Dat blijkt uit de AFM Agenda 2020. De AFM wil een "duurzame verbetering" van de kwaliteit van accountantscontroles. "Het is belangrijk voor bijvoorbeeld beleggers, banken en leveranciers dat informatie over de financiële prestaties van ondernemingen juist, volledig en betrouwbaar is. Onbetrouwbare cijfers en onvoldoende kwaliteit van wettelijke controles kunnen leiden tot verkeerde investeringsbeslissingen. De recente AFM-rapportage over de kwetsbaarheden in de structuur van de accountancysector over de overige oob-accountantsorganisaties, het derde MCA-rapport (14 januari) en het nog te verschijnen rapport van de CTA (eind januari) zullen meer inzicht geven in het effect van de tot dusver genomen maatregelen. En de noodzaak van aanvullende ingrepen ter versterking van de accountancysector en verbetering van de kwaliteit van de wettelijke controle in Nederland inzichtelijk maken", aldus de AFM.

Brexit

De brexit brengt volgens de AFM zakelijke, economische en politieke onzekerheid met zich mee. "Dit vraagt om aanvullende inspanning van het toezicht op de kapitaalmarkten. Als gevolg van Europese regelgeving, groeiende markten en een toename van het aantal partijen onder toezicht krijgt de AFM de beschikking over meer transactiedata. Deze stelt de AFM in staat om nauwlettender toezicht te houden waardoor ze zich kan inzetten voor een robuuste infrastructuur en integer handelsgedrag."

Belangrijke activiteiten zijn volgens de toezichthouder onder meer doorlopende datagedreven monitoring van transacties en orders op handelsplatformen per instellingscategorie. Ook werkt de AFM structureel samen met Europese toezichthouders bij het bouwen van systemen. "Deze maken het mogelijk om data te ontvangen, te verwerken en op te slaan. Hierdoor verbetert de uitwisseling van data en het opsporen van marktmisbruik."

Herijkte toezichtstrategie

De AFM merkt dat het financiële speelveld internationaler wordt en steeds meer gedreven door technologie, en signaleert nieuwe toezichtuitdagingen door nieuwe handelsplatformen met supersnelle handel op basis van algoritmes. "Om haar rol als toezichthouder effectief te blijven invullen, moet de AFM zich daarom voortdurend aanpassen. Dat doet de AFM met een herijkte strategie voor 2020-2022, waarmee zij voortbouwt op de versterking van het toezicht van de afgelopen jaren."

Consumenten beschermen

De toezichthouder wil verder extra aandacht besteden aan het beschermen van consumenten, in het bijzonder in kwetsbare situaties. "De AFM wil met haar toezicht een duurzame bijdrage leveren aan de kwaliteit van financiële producten en diensten met langetermijneffecten. Bijvoorbeeld een consumptief krediet op korte termijn, dat een schadelijk effect heeft op het financieel welzijn van de consument op de lange termijn."

Daarnaast wil de AFM dat informatie rondom pensioenen duidelijker wordt. "De AFM maakt zich er hard voor dat de financiële positie van deelnemers na pensionering aansluit bij hun verwachtingen doordat informatie, keuzebegeleiding en producten passend zijn. Dit gebeurt onder meer via toezicht op de kwaliteit van de informatie die pensioenfondsen aan hun deelnemers verstrekken."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.