Nieuws

Raad voor Toezicht: aantal kantoren nog onvoldoende bekend met regelgeving

Een aantal accountantskantoren is nog onvoldoende bekend met relevante regelgeving of past die niet goed toe. Daarbij gaat het om de NVKS, Wwft, NV COS en NVPE.

Dat meldt de Raad voor Toezicht van de NBA in haar jaarverslag over toetsingsjaar 2019. De raad doet een aantal aanbevelingen voor verbetering, zowel ten aanzien van het stelsel van kwaliteitsbeheersing als op dossierniveau.

Wta-vergunninghouders

De Raad voor Toezicht en de SRA hebben dit jaar samen 55 accountantskantoren met een Wta-vergunning getoetst. Daarvan voldeed 58 procent (32 kantoren) aan de gestelde eisen. Ruim 42 procent (23 kantoren) voldeed op belangrijke onderdelen nog niet.

Van de elf Wta-kantoren die dit jaar een hertoetsing kregen, voldeden er zes. De raad had aan het eind van het verslagjaar nog negen (her)toetsingen onderhanden. De raad en de SRA melden de uitkomsten van de (her)toetsingen aan de AFM.

In de afgelopen zes jaar heeft de Raad voor Toezicht de meeste van de 81 onder haar vallende Wta-accountantsorganisaties getoetst. 52 kantoren (71 procent) voldoen; negen zijn nog onderhanden bij de raad en twaalf voldoen (nog) niet. Van de acht organisaties die nog niet door de Raad zijn getoetst hebben er vijf recent de Wta-vergunning ontvangen. De overige drie zijn recent door de AFM overgedragen ex-oob-vergunninghouders.

Kantoren zonder Wta-vergunning

In het verslagjaar toetsten de raad en de SRA ook 217 accountantskantoren zonder Wta-vergunning. Daarvan voldeed 68 procent (148) aan de eisen; 30 procent voldeed op belangrijke onderdelen nog niet.

Het percentage kantoren (NBA-domein) dat na hertoetsing een voldoende krijgt, ligt ook dit jaar ruim boven de tachtig procent.

Verbeterpunten

Ten aanzien van het stelsel van kwaliteitsverbetering ziet de raad ruimte voor verbetering bij het vastleggen van het kwaliteitsbeleid en het kwaliteitshandboek. Ook de invulling van waarneming, het voldoen aan zeggenschapseisen en alertheid bij software van elektronische dossiers verdienen aandacht.

Op dossierniveau adviseert de raad onder meer om aandacht te geven aan de diepgang van de werkzaamheden, risicoanalyse, planning, het specifiek maken van werkprogramma’s, vastleggingen en de tekst van de samenstellingsverklaring.

Vanwege de coronacrisis is de raad pas in september van dit jaar gestart met de toetsingen voor het toetsingsjaar 2020. Daarnaast wordt gekeken naar de toekomstige inrichting van het toezicht, gelet op de aanbevelingen van de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA).

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.