Nieuws

Shell winnaar Sijthoff-prijs

Shell heeft de FD Henri Sijthoff-prijs gewonnen in de categorie AEX-bedrijven. Winnaar bij de overige beursfondsen is horecagroothandel Sligro, bij de niet-beursgenoteerde bedrijven ging de prijs naar netwerkbedrijf Tennet.

De prijs voor beste externe verslaggeving werd donderdag uitgereikt. Dat Shell de prijs wint is opmerkelijk, aldus de krant, aangezien het olie- en gasbedrijf onder maatschappelijke druk staat, onder andere vanwege de belastingmoraal ten aanzien van afdrachten in Nederland en koersverliezen van het aandeel dit jaar.

"We beoordelen niet de beurswaarde van een bedrijf en ook niet de beursprestatie", zegt jurylid Roderick Munster in het FD. "We beoordelen de kwaliteit van de verslaggeving. En die heeft afgelopen jaar een flinke stap gemaakt. Shell stak er dit jaar met kop en schouders bovenuit."

Volgens de jury is het verslag dit jaar "sterk verbeterd ten opzichte van voorgaande jaren". Dat is mede het gevolg van de invoering van een nieuwe Britse corporate-governancecode, die volgens Munters behoort tot de meest vergevorderde codes in Europa.

"Shell beschrijft uitvoerig hoe de bestuurders de belangen van stakeholders en de maatschappij meewegen in de langetermijnstrategie. Goede segmentinformatie, een uitstekende risicoparagraaf met veel aandacht voor milieurisico's. Ook is er veel aandacht voor de energietransitie, al is de toon iets te defensief. Het verslag van het auditcomité is kort maar uitstekend. De website is interactief en rijk aan informatie met goede onderlinge doorverwijzingen", zo staat in het juryrapport.

De lezer word volgens de jury wel "op de proef gesteld door de veelheid aan rapporten die het bedrijf publiceert". Daarnaast ziet de jury graag meer aandacht voor zaken die niet goed zijn gegaan.

Bij de overige beursgenoteerde bedrijven was Sligro de winnaar. De horecagroothandel levert volgens de jury altijd "een compact verslag, dat uitblinkt in eenvoud en helderheid, met de kerncijfers meteen aan het begin. Ondanks de compactheid biedt het een goed concurrentie-overzicht, inzicht in waardecreatie en een gedegen financiële analyse. Het is een geïntegreerd verslag met voldoende aandacht voor niet-financiële prestaties en de belangen van diverse stakeholders."

Tennet is winnaar bij de niet-beursgenoteerde bedrijven. De jury roemt onder andere het uitgebreide commissarissenverslag, "inclusief aandacht voor de management letter".

Risicoparagraaf

De jury constateert dat er op het gebied van de risicoparagraaf nog veel te verbeteren valt. Dat is nu vaak een opsomming van veel risico's, "waar de lezer weinig mee opschiet". "Liever ziet de jury dat er bij de risico's die er echt toe doen, beter wordt doorgedacht. Waarom nemen we die risico's eigenlijk, en wat levert dat op? Hoe mitigeren we de risico's, en hebben die beheersmaatregelen (meetbaar) succes? Wat zijn de trends: nemen de kernrisico's toe of af, en waarom? Zijn sommige risico's van vroeger nu minder belangrijk, en zijn er andere voor in de plaats gekomen?"

De kwaliteit van de verslaggeving bij beursfondsen is doorgaans hoog, aldus de jury. Daarnaast is volgens de jury een "duidelijke verbetering te zien bij de presentatie op de websites". Steeds meer bedrijven maken die presentatie interactief en bovendien bieden websites meer actualiteit.

Piet Hein Coebergh, lector aan de Hogeschool Leiden, constateert in zijn jaarlijkse jaarverslagenonderzoek ter ondersteuning van de Sijthoff-Prijs dat de transparantie van de top 75-beursfondsen is toegenomen, maar dat er met een gemiddeld rapportcijfer van 4,2 nog veel ruimte is voor verbetering.

Maatschappelijke rol

Volgens Jaap Winter, hoogleraar ondernemingsrecht en governance, zouden bedrijven verplicht moeten worden om in hun jaarverslag te vertellen wat hun bijdrage is aan het oplossen van maatschappelijke problemen, zoals het klimaatprobleem of inclusiviteit, zo zei hij tijdens de uitreiking van de prijs.

"Maar we moeten met zijn allen nog leren hoe dat moet. CO2-uitstoot is misschien nog meetbaar, maar andere impact van bedrijven op de maatschappij is veel moeilijker te meten." Winter pleit voor een 'kwalitatieve beschrijving', waarbij bedrijven uitleggen waar ze mee bezig zijn, en daarbij ook tegenstanders aan het woord laten.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.