Nieuws

Kabinet neemt SER-aanbevelingen rondom diversiteit in de top over

Het kabinet wil het aandeel vrouwen en de culturele diversiteit in de top van organisaties vergroten. Daarom neemt het de aanbevelingen van het SER-advies 'Diversiteit in de Top. Tijd voor versnelling' integraal over. De ministerraad heeft daarmee ingestemd.

Volgens het kabinet kan diversiteit in het werknemersbestand, ook in de top, bedrijven betere besluiten en bedrijfsresultaten opleveren. Omdat er echter jarenlang onvoldoende vooruitgang is geboekt met diversiteit in de top, ziet het kabinet zich nu genoodzaakt ingrijpende maatregelen te treffen. Het voelt zich daarbij gesteund door het SER-advies uit september 2019, waarin werkgevers en werknemers zich hebben uitgesproken voor een wettelijke regeling met sancties.

Dit voorjaar komt het kabinet met een wetsvoorstel waarin Nederlandse beursgenoteerde bedrijven verplicht worden tot een vertegenwoordiging van mannen en vrouwen van ten minste dertig procent in de Raad van Commissarissen. Een nieuwe benoeming die niet bijdraagt aan het halen van die dertig procent wordt nietig verklaard.

Streefcijfers

Voor de circa vijfduizend andere grote Nederlandse bedrijven geldt volgens het kabinet dat die met "passende en ambitieuze streefcijfers" moeten komen voor de top en subtop van het bedrijf. Bedrijven moeten een plan maken hoe ze die streefcijfers gaan halen en transparant zijn over de resultaten. Voor de (semi-) publieke sector komt het kabinet met een vergelijkbare regeling.

Om de culturele diversiteit te vergroten neemt het kabinet ook de aanbevelingen van de SER over rondom het instellen van een 'barometer' om de culturele diversiteit van personeelsbestanden in beeld te kunnen brengen. Verder voert het kabinet een verkenning uit naar de mogelijkheden om de individuele doorstroom van talenten met een migratieachtergrond en culturele diversiteit op sectorniveau te monitoren. Bij de verkenning wordt een beroep gedaan op het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), die over cijfers beschikken die inzicht kunnen geven in culturele diversiteit op sectorniveau.

BSN-nummers

De Telegraaf meldt over de kabinetsplannen dat vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) al proeven zijn gedaan met de ’barometer culturele diversiteit’. Daarvoor konden bedrijven hun werknemersbestanden inclusief burgerservicenummers ter beschikking stellen aan het CBS. Het statistiekbureau kan die BSN-nummers vervolgens combineren met migratie-achtergronden, aldus de Telegraaf, en bedrijven zo een (geanonimiseerde)  uitdraai geven van hun culturele diversiteit.

Volgens een woordvoerder van SZW is een en ander "niet herleidbaar tot individuen". Toch leiden de plannen van het kabinet al tot enige onrust op sociale media. De Telegraaf schrijft dan ook dat nog moet worden bezien of een en ander "juridisch door de beugel kan".

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.