Nieuws

Vraag van de Dag: Standaard 4410 toepassen bij liquiditeitsprognose?

Bij aanvraag voor een borgstellingskrediet wil de bank dat de accountant een verklaring afgeeft bij de liquiditeitsprognose van de klant. Vraag van de Dag: Kan de accountant volstaan met toepassing van Standaard 4410?

Antwoord van de Helpdesk Vaktechniek op NBA HELPT: Standaard 4410 kan vrijwillig - zo nodig aangepast - worden toegepast wanneer de accountant de opdracht heeft gekregen om het management te ondersteunen bij het opstellen en presenteren van andere dan historische financiële informatie, in dit geval een prognose.

De accountant moet voorkomen dat zijn betrokkenheid bij een rapportage verkeerd wordt begrepen of onjuist voorgesteld. Bijvoorbeeld als de bank bij een rapportage voor een financieringsaanvraag door de zichtbare betrokkenheid van de accountant meent dat een controle is uitgevoerd. Een samenstellingsverklaring maakt dan verantwoordelijkheid en aard van de betrokkenheid van de accountant duidelijk. De NBA heeft een voorbeeldtekst beschikbaar.

Standaard 4410 kan dus vrijwillig worden toegepast bij liquiditeitsprognose. Bij dit type opdrachten zijn de uitgangspunten voor de prognose essentieel. Voor zover de klant die niet zelf aandraagt, moet de accountant die op basis van zijn deskundigheid afstemmen met de klant.

Standaard 3400

Als de accountant wordt gevraagd de liquiditeitsprognose te onderzoeken en daarover te rapporteren, om de geloofwaardigheid ten aanzien van de informatie te vergroten, dan kan een dergelijke opdracht niet onder Standaard 4410 worden uitgevoerd, aldus de helpdesk.

In dat geval past de accountant Standaard 3400 toe, maar hij of zij kan ook bij toepassing van die standaard geen oordeel uitspreken of de uitkomsten zoals weergegeven in de liquiditeitsprognose daadwerkelijk gerealiseerd worden. Onder Standaard 3400 rapporteert de accountant over aanvaardbaarheid van door de klant opgestelde veronderstellingen en verstrekt slechts een beperkte mate van zekerheid.

Kijk op NBA HELPT voor meer praktijkvragen voor de helpdesks.

Voorbeeldtekst voor een samenstellingsverklaring bij een liquiditeitsprognose

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.