Nieuws

Hoekstra stelt twee kwartiermakers aan voor accountantsberoep

Minister Hoekstra van Financiën heeft twee kwartiermakers benoemd voor de uitvoering van de aanbevelingen voor het accountantsberoep. Marlies de Vries (Nyenrode) en Chris Fonteijn (oud-bestuursvoorzitter ACM) vervullen samen de rol van kwartiermaker. De benoeming is per 1 mei 2020, voor een periode van drie jaar en zes maanden.

Hoekstra loopt met de benoeming van de kwartiermakers vooruit op het algemeen overleg Accountancy, dat voor april gepland stond maar vanwege de coronacrisis is doorgeschoven naar een later moment. “Om de voortgang in de uitvoering van de maatregelen te borgen, stel ik vooruitlopend op het debat de kwartiermakers aan”, aldus de minister in zijn brief aan de Tweede Kamer. Hij zal er voor waken dat “geen onomkeerbare stappen worden gezet” voordat de Kamer de kabinetsreactie op het CTA-rapport heeft behandeld.   

Uitvoeren en aanjagen

Instelling van een kwartiermaker voor het beroep is één van de aanbevelingen in het eindrapport van de Commissie toekomst accountancysector (CTA). Hoekstra heeft op basis van (met name) het CTA-rapport een reeks kabinetsmaatregelen aangekondigd; de beide kwartiermakers moeten zorgen voor uitvoering en opvolging daarvan en moeten de voortgang aanjagen en bewaken.

Marlies de Vries “kent als assistant professor Accounting, Auditing en Control aan Nyenrode Business Universiteit het werkveld van de accountancy en alle daarin betrokken stakeholders goed”, zo schrijft Hoekstra. “Door haar ervaring als voormalig lid van de CTA is zij bekend met de dilemma’s die spelen en wordt de door de CTA opgedane kennis behouden.” Chris Fonteijn heeft als voormalig bestuursvoorzitter van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) “veel kijk op hoe markten functioneren en kan met zijn juridische en bestuurlijke kennis bijdragen aan het realiseren van haalbare oplossingen”. Volgens Hoekstra zorgt hij bovendien voor de “frisse blik van buiten”.

Grote urgentie

De benoeming voor een termijn van drie jaar en zes maanden “is nodig om de betreffende aanbevelingen van de CTA op een zorgvuldige wijze uit te voeren, met name daar waar het gaat om ervaring op te doen met het intermediair model”, zo stelt Hoekstra. “Dit betekent echter niet dat voor de andere aanbevelingen (zoals het opstellen van audit quality indicators of het aanpassen van opleidingseisen) er rustig aan kan worden gedaan.”

De minister verwacht van de kwartiermakers “en alle overige betrokkenen” dat die “met grote urgentie” concrete acties aanjagen en voortgang realiseren. In de brief van Hoekstra wordt ook gesproken van nader onderzoek naar modellen voor audit only en joint audit en van “enkele kwaliteitsbevorderende maatregelen bij accountantsorganisaties”.

De kwartiermakers worden geacht “de samenhang en voortgang van alle uit de kabinetsreactie voortvloeiende maatregelen te monitoren en bewaken en mij daarover te informeren”, aldus Hoekstra, die beide kwartiermakers omschrijft als “belangrijke gesprekspartner voor de verschillende partijen uit de sector, het ministerie en de toezichthouder”.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.