Nieuws

Derdejaars accountancystudenten aarzelen nog over praktijkopleiding

Nog niet alle derdejaars studenten accountancy aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) hebben al de keus gemaakt om ook de praktijkopleiding tot accountant te gaan volgen. Dat bleek tijdens een drietal online voorlichtingssessies.

Vanuit de NBA gaven Judith Lieverse (communicatie-adviseur belast met de voorlichting aan scholieren en studenten) en Peter Navarro (betrokken bij de NBA Praktijkopleiding) via Zoom in drie ronden voorlichting aan zo'n zeventig derdejaars HvA-accountancystudenten.

Daarbij werd uitgelegd hoe de route tot accountant eruit ziet en wat praktijkopleiding precies inhoudt. Met behulp van de Kahoot-app werd aan de deelnemers in quizvorm een aantal vragen voorgelegd om hun kennis te testen. Ook twee dilemma's uit de praktijk werden met de studenten besproken.

Planning

Laat je bij de keus van de richting die je uiteindelijk volgt vooral leiden door wat je inhoudelijk het leukst vindt en minder door bijvoorbeeld financieel perspectief, benadrukte Peter Navarro. Ook planning is voor de praktijkopleiding van belang. Wie na de theoretische opleiding een goed persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) maakt en zich daaraan houdt "zien we over drie jaar bij de diplomauitreiking".

Na afloop werd aan de studenten gevraagd wie de praktijkopleiding tot accountant wil gaan volgen. Veel studenten aarzelen daarover nog; minder dan de helft gaf aan dat besluit al te hebben genomen. Dat onderstreept het belang om deze studenten goed te blijven informeren, aldus Judith Lieverse.

Campagne

Om scholieren en studenten vertrouwd te maken met de werkzaamheden en het aandachtsterrein van accountants startte de NBA begin maart met de NBA Impact Challenge. Daarbij krijgen studenten en scholieren vraagstukken en dilemma's voorgelegd waar een accountant mee te maken krijgt.

Voor de Impact Challenge bestond vanuit opleidingsinstellingen meteen flinke belangstelling. Door de sluiting van scholen en universiteiten is de campagne echter opgeschort tot het nieuwe studiejaar.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.