Nieuws

NBA: Derdenverklaring accountant biedt meerwaarde

'Beperktere rol voor accountants bij controle misbruik loonsubsidie NOW' kopte het Financieele Dagblad onlangs. Volgens het FD is de rol van de accountant door invoering van een 'derdenverklaring' kleiner geworden dan aanvankelijk gedacht. De werkelijkheid ligt anders, meent de NBA.

Op 20 mei kwam het ministerie van SZW met een ondergrens voor een accountantsverklaring bij de NOW-regeling. Een dergelijke verklaring is gebaseerd op controles of daaraan verwante werkzaamheden. Bij een lager subsidiebedrag wegen de kosten ervan niet op tegen de baten. Toch wil minister Koolmees ook bij die lagere bedragen dat er een andere dan de aanvrager, van buiten het bedrijf, meekijkt. In de Kamerbrief presenteerde de minister daarom ook een ‘derdenverklaring’ voor subsidies onder die grens.

Carl Roest, manager kwaliteit bij de NBA, bestrijdt het idee dat de rol van accountants beperkter wordt door de invoering van de ‘derdenverklaring’ in het kader van de NOW-regeling. “Integendeel, er wordt al standaard een accountantsverklaring voorgeschreven bij subsidies boven een bedrag van 125.000 euro. Dan hebben we het over assurance en een aan assurance verwant product. Daar is nu juist iets bijgekomen, namelijk de derdenverklaring voor subsidies tussen de 25.000 en 125.000 euro. Bij eerdere subsidieregelingen speelde die geen rol, maar het is een middel dat bij crisissituaties wordt ingezet. Dat is destijds bij de bankencrisis voor uitstel van betaling ook gebeurd; nu is het dus ook aan de orde in het kader van de noodmaatregelen.”

Roest begrijpt wel waar het gevoel vandaan komt dat de rol van de accountant beperkter is. “In de derde wijziging van de NOW staat bij de derdenverklaring de accountant niet specifiek genoemd. Hier wordt alleen gesproken over administratiekantoren, financiële dienstverleners of brancheorganisaties. Maar accountants kunnen zo’n derdenverklaring zeker ook afgeven.”

Meerwaarde

Vraag is vervolgens wat de meerwaarde is van een derdenverklaring van een accountant ten opzichte van niet-accountants. Die zit vooral in de wettelijke kwaliteitswaarborgen, aldus Roest.Het afstemmen van het belang van de klant met het publiek belang is via de wet en de beroepseed in het accountantsberoep verankerd. Iedere accountant moet zich houden aan onze gedrags- en beroepsregels en aan NOCLAR, de voorschriften bij niet-naleving van wet- en regelgeving. De derdenverklaring heeft dus een meerwaarde voor ondernemer en maatschappij, ten opzichte van een derdenverklaring van niet-accountants. Dat is ook onze positie in het lopende overleg tussen de NBA en het ministerie van SZW.”

Het FD gaf aan dat  accountants “opgelucht” zouden zijn, omdat zij vanwege de fraudegevoeligheid van de NOW reputatieschade en schadeclaims vreesden. Roest: “Daar hebben wij nog geen signalen van gezien. NBA-voorzitter Marco van der Vegte heeft juist opgeroepen om onze rol te pakken. Het ministerie is verantwoordelijk voor de fraudegevoeligheid van de regelgeving. De ondernemer voor een eerlijke aanvraag. En de accountant voor een deugdelijke grondslag bij de verklaringen die hij of zij geeft in het kader van deze NOW-regeling. Voor dat werk zijn accountants goed toegerust; voor ondernemers en in het publiek belang.“

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.