Nieuws

Tweede Kamer praat op 28 september over accountants

Het algemeen overleg (AO) over het accountantsberoep van de Tweede Kamer vindt plaats op maandag 28 september.

Op de agenda van het debat staat onder meer het rapport van de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) en de kabinetsreactie naar aanleiding van dat rapport. Ook de recente evaluatie van de Accountantskamer en het besluit van minister Hoekstra tot het aanstellen van twee  kwartiermakers komen aan de orde.

Vanuit de VVD is gevraagd om een overzicht van de governancemodellen van de twintig grootste accountantsorganisaties. Verder wordt gesproken over het Ontwerp wijzigingsbesluit financiële markten 2019, vanwege de voorgenomen wijziging van artikel 18 Besluit toezicht accountantsorganisaties. En op verzoek van de commissie Financiën wordt van gedachten gewisseld over het FD-artikel 'Algemene Rekenkamer pleit voor striktere accountantscontrole in zorg en onderwijs'. 

Recent kon al worden gemeld dat de vaste commissie Financiën van de Tweede Kamer het debat over het accountantsberoep liefst kort na het zomerreces wilde houden, "voordat de drukte begint". Het AO Accountancy vindt plaats op 28 september van 14:00 tot 17:00 uur in de Thorbeckezaal en is live te volgen via de website van de Tweede Kamer.

Agenda AO Accountancy 28 september 2020

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.