Nieuws

Tweede Kamer praat direct na zomerreces over accountantsberoep

De Tweede Kamer wil direct na het zomerreces overleggen over het accountantsdossier. Dat bleek tijdens de vergadering van de vaste commissie Financiën van de Tweede Kamer.

De commissie Financiën heeft opnieuw gekeken naar de lijst met algemene overleggen (AO's) die als gevolg van de coronacrisis eerder "tot nader order" werden uitgesteld. Het overleg over het accountantsberoep stond oorspronkelijk gepland voor eind april.

Uit een rondje langs de Kamerfracties blijkt dat vrijwel alle fracties het dossier accountancy hoog op de prioriteitenlijst hebben staan. Groen Links-Kamerlid Bart Snels vroeg de griffie om het AO Accountancy direct na het zomerreces, "voordat de drukte begint", in te plannen. De overige Kamerleden sloten zich hierbij aan.

Vanuit het CDA kwam de suggestie om vlak voor het AO Accountancy nog een technische briefing in te plannen, waarbij gesproken kan worden met de MCA en CTA. Die commissies presenteerden begin dit jaar allebei hun finale rapportages met aanbevelingen voor het accountantsberoep. Op basis van die rapporten stuurde minister Hoekstra op 20 maart een kabinetsreactie naar de Tweede Kamer. Die reactie is leidend in het overleg met de Kamer en vormt ook het vertrekpunt voor de beide Kwartiermakers Toekomst Accountancysector, die door de minister zijn aangesteld om opvolging te geven aan de aanbevelingen.

De verwachting is dat het AO in september zal plaatsvinden; een finale datum voor het overleg is nog niet bekend.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.