Nieuws

Deloitte noteert omzetgroei ondanks corona

Deloitte Nederland heeft in het boekjaar 2019/2020, dat eind mei eindigde, 4,9 procent omzetgroei behaald. Dat is drie procent minder dan in boekjaar 2018/2019. Het operationeel resultaat daalde van 175,1 miljoen euro naar 157,2 miljoen.

Dat blijkt uit het jaarverslag van het accountants- en advieskantoor. In totaal behaalde Deloitte 1,015 miljard omzet en is daarmee het eerste Nederlandse accountants- en advieskantoor dat meer dan een miljard omzet realiseert. Er was vooral een stevige groei te zien bij de servicelijn Consulting, van maar liefst 14,8 procent. Het aantal medewerkers groeide van 6134 naar 6455. De daling van het operationeel resultaat is volgens Deloitte onder meer het gevolg van investeringen.

Omzet per servicelijn (in mln euro's)

Servicelijn

FY 2019/2020

FY 2018/2019

%

Audit & Assurance

229,848

228,971

0,38

Tax & Legal

211,227

212,820

-0,75

Consulting

305,592

266,220

14,79

Risk advisory

169,773

171,478

-0,99

Financial advisory

91,449

87,332

4,71

Support/Overig

7,590

1,421

434,13

Totaal

1,015,479

968,242

4,88

 In het jaarverslag geeft Deloitte aan dat de financiële effecten van de coronacrisis nog vrij beperkt zijn terug te zien in de resultaten, omdat het boekjaar in mei is afgesloten. "We merken echter wel dat de vraag in het nieuwe jaar inzakt en dat er veel onduidelijkheid is over wat de rest van het jaar gaat brengen", aldus Deloitte. Het kantoor geeft aan er financieel goed voor te staan en indien nodig kredietlijnen van bij elkaar 150 miljoen euro klaar te hebben staan voor het geval dat de liquiditeit in gevaar zou komen. Deloitte zegt geen gebruik te hebben gemaakt van de steunmaatregelen van de Nederlandse overheid.

Twee kanten

"Afgelopen boekjaar heeft duidelijk twee kanten", zegt Hans Honig, ceo Deloitte Nederland. "De eerste drie kwartalen hebben we onze groei van de afgelopen jaren kunnen doorzetten met veel impact op onze cliënten en maatschappelijke vraagstukken en met een volgende stap voorwaarts in de kwaliteitsagenda. Het laatste kwartaal was een uitzonderlijke periode, waarbij onze eerste prioriteit de gezondheid en het lange-termijnperspectief van onze mensen is geweest. Ik ben onder de indruk hoe snel we volledig virtueel zijn gaan werken en van de flexibiliteit en creativiteit van onze teams. Hoewel de onzekerheid hoog blijft, hebben we vertrouwen in komend jaar. Er ligt een solide basis door de investeringen in kwaliteit en innovatie. We zien veel van onze klanten ook hun digitale transformaties versneld doorzetten. Wij zijn er van overtuigd dat de samenwerking met krachtige partners en in ecosystemen cruciaal is voor succes."

Controlekwaliteit

Liesbeth Mol, chief quality officer Deloitte Nederland, benadrukt het belang van kwaliteit bij de auditpraktijk. "Bij Deloitte streven wij dagelijks naar het leveren van de allerhoogste kwaliteit in de volle breedte. Uiteraard geldt dit voor onze auditpraktijk vanuit het publieke belang waarbij we extra investeren in fraude-detectie en in de ontwikkeling van een nieuwe set kwaliteitsindicatoren. Wij nemen het voortouw in het verder verbeteren van de controlekwaliteit. Zo hebben wij actief bijgedragen aan het lopende debat over de toekomst van de auditsector en zullen dit blijven doen. Er gaat daarbij veel aandacht naar het versterken van het lerend vermogen van onze organisatie. Het gaat hierbij om het vinden van een goede balans tussen het nastreven van een hoge controlekwaliteit en het tegelijkertijd creëren van een cultuur waarin je fouten mag maken. Dit vereist een open cultuur waarin fouten bespreekbaar zijn."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.