Nieuws

Omzet- en winststijging voor SRA-kantoren

De netto-omzet van SRA-accountantskantoren is in 2019 ten opzichte van een jaar eerder met gemiddeld 6,8 procent gestegen. De netto-omzetstijging vertaalt zich ook in een toename van de winst met 6,2 procent ten opzichte van 2018, ondanks een stijging van de totale kosten met 7 procent. Dit blijkt uit de SRA-Benchmarkrapportage 2019.

Veel takken van dienstverlening binnen de SRA-kantoren laten een stijging zien van de bruto-omzet ten opzichte van 2018. Dit geldt met name voor de controlewerkzaamheden, die met 13 procent zijn gestegen. Opvallend is dat met name de kleine kantoren (1-25 fte) in 2019 hierin meer omzet genereerden. De omzetstijging lijkt te worden veroorzaakt door een toename van eveneens 13 procent van het aantal wettelijke controles, aldus de kantorenkoepel.

Samenstelpraktijk blijft solide basis

Ook de bruto-omzet uit samenstelwerkzaamheden nam in 2019 toe met 5,4 procent. In 2018 was deze toename 'slechts' 1,8%. De omzet van deze werkzaamheden beslaat in 2019 gemiddeld over alle deelnemende kantoren 29 procent van de totale bruto-omzet en vormt daarmee nog steeds een stevige basis van de werkzaamheden voor SRA-kantoren. De fiscale advisering laat met +4 procent eveneens een stijging zien van de bruto-omzet. "Deze cijfers laten een mooie stabiele groei zien in de branche, maar wat brengt de toekomst", stelt SRA-bestuursvoorzitter Jan Zweekhorst.

Kostenstijging

De afgelopen vijf jaar zijn de totale kosten meer gestegen dan de omzet. Dit is met name veroorzaakt door krapte op de arbeidsmarkt. De personele kosten zijn in 2019 met 8 procent gestegen, maar in verhouding tot de omzet vrijwel stabiel gebleven op een niveau van 59 procent van de omzet. Deze stabiele verhouding van de personeelskosten ten opzichte van de omzet is volgens SRA opvallend in een markt waar sprake is van een behoorlijke personeelskrapte. Bij de grote kantoren (>150fte) stijgen de personeelskosten echter wel, tot 64 procent van de omzet. Ook de ICT-kosten zijn sterk gestegen, in 2019 met maar liefst 13 procent.

Meer fte per kantoor

Het totaal gemiddeld aantal fte liep op; gemiddeld groeide elk SRA-kantoor met 2,6 fte. Deze personeelsgroei geldt echter met name voor de middelgrote (50-150 fte) en grote kantoren (>150 fte). SRA-bestuursvoorzitter Jan Zweekhorst: "Deze cijfers laten zien dat, ondanks de krapte in de arbeidsmarkt, de SRA-populatie erin geslaagd is om meer mensen aan het werk te krijgen."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.