Nieuws

Aandeel vrouwen in top stijgt te weinig en te langzaam

Het aandeel vrouwen in de top van bedrijven steeg de afgelopen jaren, maar te weinig en te langzaam. Ook de aanwas van vrouwen in de laag onder de top is nog niet genoeg op gang gekomen. Uit die laag worden vrouwen juist geselecteerd voor topfuncties.

Dat blijkt uit de Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2020. In 2019 bleef het aandeel vrouwen in raden van bestuur met 12,4 procent gelijk ten opzichte van een jaar eerder, aldus het rapport van de Commissie Monitoring. Het aantal vrouwen in raden van commissarissen steeg in dezelfde periode met twee procent naar 20,4 procent. Veel van de vijfduizend onderzochte vennootschappen hadden eind 2019 nog geen enkele vrouw op deze posities.

In januari vorig jaar liep de zogenoemde streefcijferregeling af. Die regelde sinds 2013 dat besturen en raden van commissarissen voor minimaal 30 procent uit vrouwen en minimaal 30 procent uit mannen moesten bestaan. Sinds die tijd werden vooral meer vrouwelijke commissarissen dan bestuursleden benoemd.

Quotum

De komende weken behandelt de Tweede Kamer het wettelijke vrouwenquotum. Daaronder vallen straks alleen beursgenoteerde bedrijven en hun commissarissen. Voor iedere vertrekkende man moet een vrouw komen, totdat tenminste een derde van de raad uit vrouwen bestaat. Ook voor mannelijke commissarissen gaat een ondergrens van 30 procent gelden.

"We zijn hoopvol omdat er eindelijk een quotumwet ligt", zegt commissievoorzitter Caroline Princen. Maar na zeven jaar streefwet voldoet slechts 10 procent van de bedrijven aan de norm, zegt ze. "De groep die beweegt is aan het voorsorteren op de quotumwet", zegt Princen.

Princen maakt zich ook zorgen over de aanwas van vrouwen in de laag onder de top. Die groeit niet en neemt zelfs af. De commissie roept bedrijven op alert te blijven op deze laag, maar ook op hun diversiteitsbeleid. "Daar wordt nog te weinig aandacht aan besteed", zegt ze. Over de impact van de coronacrisis op het aantal topvrouwen kan Princen nog weinig zeggen.

Volgens VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen toont het rapport de noodzaak van een quotum aan. Tegelijk is er "niet één silver bullet" voor een diverse bestuurskamer. Thijssen pleit voor beter toegankelijke kinderopvang en het doorbreken van de deeltijdcultuur.

Teleurstellend

Emancipatieminister Ingrid van Engelshoven noemt de resultaten van de Bedrijvenmonitor Topvrouwen "heel teleurstellend". Het streefcijfer wordt niet gehaald en men rapporteert daar ook niet over, aldus Van Engelshoven. “Sterker: we zien nog steeds bedrijven die geen enkele stap zetten. We zien nog steeds bedrijven die geen enkele vrouw hebben in hun raad van bestuur of in hun raad van commissarissen."

De minister is dan ook blij met de conclusie van de monitor dat er zonder wetgeving geen vooruitgang komt, al spreekt ze tegelijk van een “lelijke maatregel", die nodig is omdat het bedrijfsleven niet uit zichzelf meer vrouwen aanstelt. "Dat is slecht voor de kansen van vrouwen maar ook slecht voor de besluitvorming in die bedrijven."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.