Nieuws

AFM Agenda 2021: veranderingen in toezicht accountancy

De AFM zal zich in 2021 samen met de NBA en de SRA voorbereiden op het overnemen van het toezicht op niet-oob-accountantsorganisaties vanaf 2022. Verder wil de toezichthouder zich richten op verbeteren van integrated reporting en datagedreven toezicht, onderzoek naar de kwaliteitsslag bij oob-kantoren en het versterken van internationale standaarden en regelgeving.

Dat meldt de toezichthouder in haar Agenda 2021. Op basis van het in 2020 verschenen rapport van de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) heeft de overheid besloten dat het toezicht op niet-oob-accountantsorganisaties vanaf 2022 door de AFM zal worden uitgevoerd. "De NBA en SRA voeren momenteel toetsingen uit bij de niet-00b-accountantsorganisaties in het wettelijke controledomein. Vanaf 2022 komt de uitvoering van het gehele toezicht bij de AFM te liggen. De AFM zal in 2021 het risicogestuurd toezicht op niet-oob-accountantsorganisaties voorbereiden. Hierbij zal ook met de kwartiermakers worden overlegd. De uitbreiding van het toezicht heeft impact op de benodigde capaciteit en middelen van de AFM", aldus de AFM.

De AFM gaat in dit kader in 2021 een datagedreven toezichtaanpak voor niet-oob- accountantsorganisaties ontwikkelen en implementeren. Daarnaast vinden er in samenwerking met de NBA en SRA pilots plaats van de ontwikkelde toezichtmethodologie. En verder ontwikkelt de AFM op basis van risico-indicatoren en risico-analyse een risicogestuurde aanpak voor het uitvoerende toezicht op de niet-oob-kantoren.

De toezichthouder geeft ook aan dat het toezicht in 2021 gericht blijft op het verhogen van de kwaliteit van wettelijke controles bij oob-accountantsorganisaties. "In 2014 heeft de sector verbeteringen aangekondigd en zijn accountantsorganisaties een verandertraject gestart. De AFM verwacht van de accountancysector dat de ingezette veranderingen in 2020/2021 het beoogde effect hebben en dat de sector de kwaliteit van wettelijke controles duurzaam geborgd heeft." Eind 2021 publiceert de AFM de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteitsslag bij de zes grootste accountantskantoren. "Dit is een belangrijk ijkpunt om te bepalen of de in 2014 ingezette inspanningen om de kwaliteit van wettelijke controles te verbeteren, succesvol zijn geweest."

Coronacrisis

De AFM laat verder weten ook de gevolgen van de coronacrisis goed in de gaten te houden. "Met omvangrijke overheidssteun zijn betalingsproblemen op leningen van huishoudens vooralsnog relatief beperkt gebleven. Maar de kans is groot dat de coronacrisis leidt tot langdurige economische schade en effecten op de arbeidsmarkt. Daarom is de AFM komend jaar extra alert op de gevolgen van de crisis. Zo wordt met een scherper oog gekeken hoe hypotheek- en geldverstrekkers met betalingsachterstanden omgaan."

Brexit

Ook de brexit heeft gevolgen voor de toezichthouder. "Het op de valreep gesloten akkoord over een nieuw partnerschap tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk maakte definitief duidelijk dat er voor de financiële sector geen afspraken zijn gemaakt. Op de eerste beursdag van dit jaar verliep al meteen zo'n 20 procent van de Europese aandelenhandel via Nederland. Deze verschuiving van de Londense City naar Amsterdam voltrok zich relatief geruisloos, mede omdat handelsplatformen en de AFM goed voorbereid waren. Het aandeel van de Europese handel in financiële instrumenten dat onder AFM-toezicht komt, stijgt naar verwachting verder. De focus van het kapitaalmarktentoezicht ligt komend jaar vooral op het waarborgen van een robuuste, financiële infrastructuur en het bevorderen van integer handelsgedrag."

Pensioenstelsel

Het pensioenakkoord van afgelopen zomer wordt inmiddels in wetgeving uitgewerkt. Een van de prioriteiten van de AFM voor komend jaar is om zich sterk te maken voor een "transparant en uitlegbaar" pensioenstelsel met "realistische beloftes". "Het gaat om een complexe en veelomvattende stelselwijziging, waarbij de pensioendeelnemer zelf meer risico's draagt en keuzes moet maken. Dat vraagt dus ook om ander en uitgebreider toezicht. De AFM richt zich dit jaar op een zorgvuldige en begrijpelijke overgang. Met de blik gericht op het nieuwe stelsel gaat de aandacht uit naar goede informatieverstrekking en keuzebegeleiding", aldus de AFM.

Onderzoeksagenda

Naast de jaarlijkse toezichtagenda, publiceert de AFM vanaf nu ook haar onderzoeksagenda. "De AFM voert toegepast onderzoek uit dat bijdraagt aan een beter begrip van risico's en toezichtinstrumenten, bestaande en nieuwe. Door transparant te zijn over de onderwerpen die de AFM onderzoekt, hoopt zij ook meer relevant onderzoek te stimuleren door wetenschappers, brancheorganisaties en financiële ondernemingen."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.