Nieuws

'Meerderheid bedrijven heeft afspraken over hybride werken'

Tweederde van de bedrijven heeft inmiddels afspraken gemaakt met werknemers over het hybride werken. Bedrijven zeggen behoefte te hebben aan goede voorbeelden over hoe zij hybride werken het beste kunnen inrichten. Er is echter geen behoefte aan nieuwe regelgeving vanuit de overheid.

Dat zijn enkele bevindingen uit onderzoek van werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW naar hybride werken onder leden van MKB-Nederland, VNO-NCW, AWVN en LTO Nederland.

Tweederde van de bedrijven heeft inmiddels al afspraken gemaakt over het hybride werken. Dit gebeurt veelal tussen medewerkers en leidinggevende onderling, met de OR of in een aparte bedrijfsregeling. Van de bedrijven die nog geen afspraken heeft, is de helft van plan dit snel te doen.

Voorbeelden

Bedrijven zeggen vooral op bedrijfsniveau afspraken te willen maken met hun mensen en teams over wat werkt in de praktijk en wat niet. In veel mindere mate kijken ondernemers naar 'Den Haag' voor aanvullend beleid (22 procent). Het gaat ondernemers dan vooral om heldere regelgeving rond fiscaliteit. 65 procent van de werkgevers heeft geen behoefte om verder zaken in de wet te veranderen, omdat dit onderwerp volgens hen iets is wat je met elkaar regelt op de werkvloer. Onder kleinere mkb-bedrijven schiet dit percentage zelfs omhoog naar bijna 90 procent. Bedrijven geven in de enquête aan vooral behoefte te hebben aan goede voorbeelden van hoe andere bedrijven dit met succes organiseren op de werkvloer.

Gemeengoed

Bij de bevraagde bedrijven verwacht zo'n 36 procent dat mensen voortaan 40 procent van de tijd thuis gaan werken en 60 procent van de tijd op een bedrijfslocatie. 26 procent verwacht dat dit in de verhouding 20 procent thuis en 80 procent op locatie zal gebeuren en 18 procent denkt dat er 60 procent wordt thuisgewerkt en 40 procent op locatie. "Hybride werken, waar dat kan, wordt naar de verwachting van bedrijven dus gemeengoed, maar de verdeling tussen locatie en thuis verschilt per bedrijf", aldus MKB-Nederland en VNO-NCW.

Belangrijkste redenen om op locatie te werken voor bedrijven zijn het ondersteunen van de sociale cohesie en cultuur in teams/bedrijven (71 procent), het mogelijk maken van fysieke samenwerking/overleg (71 procent), dat innovatie en creatieve processen op locatie beter gaan (56 procent), en dat processen niet op een andere locatie kunnen plaatsvinden (54 procent).

Faciliteren

Als belangrijkste redenen om thuiswerken mogelijk te blijven maken, ook na het vervallen van het thuiswerkadvies, noemen werkgevers vooral: de werk-privé balans die dan beter is (65 procent); om een aantrekkelijke werkgever te zijn (59 procent); geconcentreerder/efficiënter kunnen werken (55 procent); omdat werknemers het graag willen (54 procent); reistijd besparing (53 procent) en duurzaamheid (39 procent). Opvallend genoeg zijn er nauwelijks bedrijven die kosten willen besparen door meer thuiswerk (15 procent).

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.