Nieuws

Ministers doen minder met onderzoek Rekenkamer

Sinds 2015 nemen ministers gemiddeld 62 procent van de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer ter harte. Per jaar fluctueert dit percentage sterk, maar sinds 2018 daalt het duidelijk.

Dat blijkt uit de Voortgangsmeter, waarin de Algemene Rekenkamer in beeld brengt wat ministers in de periode 2015 – 2020 hebben gedaan met de uitkomsten van onderzoeken.

In de afgelopen zes jaar deed de Algemene Rekenkamer 590 aanbevelingen in tientallen onderzoeken. Ministers deden daarop 366 toezeggingen. Het percentage toezeggingen wisselt van minister tot minister sterk. Vijf ministers (EZK op kop, gevolgd door JenV, Defensie, SZW en Financiën) beloofden aan de slag te gaan met ten minste 67 procent van de aanbevelingen. De ministers van BHOS en OCW kwamen nog niet tot 40 procent.

Actie

De Algemene Rekenkamer bracht ook in kaart of ministers daadwerkelijk actie hebben ondernomen. Elke twee jaar vraagt zij de ministeries te rapporteren welke maatregelen zijn genomen naar aanleiding van haar aanbevelingen. Daaruit blijkt dat 58 procent van de toezeggingen ter hand was genomen, waarvan 33 procent al was afgerond.

Uit de analyse blijkt ook dat ministers soms geen toezeggingen doen, maar toch aan het werk gaan met de uitkomsten van onderzoek van de Rekenkamer. Zo bezien resulteert 72 procent van de aanbevelingen in actie.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.