Nieuws

Bedrijven moeten 'betekenisvoller' rapporteren over naleving corporate governance code

De Monitoring Commissie Corporate Governance Code wil dat beursvennootschappen meer betekenisvol rapporteren over naleving van de Corporate Governance Code.

Dat is de conclusie van het Rapport monitoring boekjaar 2020. In dit Monitoring Rapport ligt de nadruk op de kwaliteit van rapportage door vennootschappen over vijf belangrijke thema's in de Code: lange termijn waardecreatie, risicobeheersing, cultuur, diversiteit en beloningen. Op basis van het nalevingsonderzoek constateert de Commissie dat de rapportage vaak nog onvoldoende aansluit bij de onderliggende gedragsbepalingen, waardoor op de betekenis van rapportage op deze vijf belangrijke thema’s wordt ingeboet.

De nalevingspercentages zijn dit jaar niet wezenlijk verschillend van eerdere jaren, maar uit het verdiepend bureauonderzoek komt naar voren dat vennootschappen op de geselecteerde thema's vaak procesmatig rapporteren en daarbij nauw aansluiten bij de letterlijke tekst van de desbetreffende rapportagebepaling, in plaats van dat zij kiezen voor een meer inhoudelijk relevante en betekenisvolle rapportage aan de hand van de aanknopingspunten die de onderliggende gedragsbepalingen bieden.

Afvinkexercitie

Naleving van de Code dient volgens de commissie niet te worden benaderd als een afvinkexercitie. "De Commissie roept vennootschappen op om de intenties van de Code te omarmen. Het gebruik van standaardteksten (boilerplate) in jaarverslagen past daar niet goed bij. Betekenisvolle verslaggeving beschrijft niet alleen processen en acties, maar geeft ook inzicht in dilemma's die zich voordoen, de afwegingen die daarbij worden gemaakt, de uitkomsten daarvan en de impact op de onderneming."

Uit het verdiepend bureauonderzoek volgt ook dat vennootschappen veelal in beperkte mate ingaan op de samenhang tussen de verschillende thema's en de aan elkaar gerelateerde bepalingen in de Code. Onderwerpen zoals cultuur en lange termijn waardecreatie worden vaak niet expliciet met elkaar in verband gebracht in jaarverslagen. Vennootschappen kunnen het kernbegrip lange termijn waardecreatie meer benutten als organiserend principe voor (verslaglegging over) corporate governance.

Actualisering

Vijf jaar na publicatie van de herziene Code heeft de Commissie samen met schragende partijen geconstateerd dat er behoefte bestaat aan actualisering. "Dit is mede ingegeven door de maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van klimaatverandering en groeiende sociale ongelijkheid. De Commissie werkt samen met de schragende partijen aan voorstellen om de Code te actualiseren. Het streven van de Commissie is om het concept van de geactualiseerde Code in het eerste kwartaal van 2022 ter consultatie voor te leggen", aldus de Monitoring Commissie.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.