Nieuws

Het jaar verslagen 2020: Effecten corona op verslaggeving beursfondsen

De 26e editie van de uitgave 'Het jaar verslagen' gaat in op de verslaggeving over 'coronajaar' 2020. Ook is gekeken naar het rapporteren over duurzaamheid.

Het eerste exemplaar van de nieuwe editie werd op 16 december tijdens een online event uitgereikt aan Gerben Everts, algemeen directeur van VEB (Vereniging van Effectenbezitters). Het jaar verslagen 2020 presenteert de resultaten van het jaarlijks onderzoek naar de praktijk van de nationale en internationale jaarverslaggeving.

Invloed corona

Bij de verslaggeving over 2020 speelt corona vanzelfsprekend een grote rol. In één van de artikelen gaan Ferdy van Beest, Katja Van der Kuij-Groenberg, Leo van der Tas en Ruud Vergoossen nader in op de effecten van coronapandemie op de jaarverslaggeving van Nederlandse beursfondsen. Bij 85 aan Euronext genoteerde ondernemingen is in het bijzonder gekeken naar de effecten op de verantwoording van overheidsbijdragen en bijzondere waardeverminderingen en de verklaring van de controlerend accountant.

Niet verrassend is dat ondernemingen in gevoelige sectoren meer overheidssteun hebben ontvangen en slechtere resultaten hebben dan ondernemingen in niet-precaire sectoren. Uit het artikel, dat ook het gebruik van key audit matters gelieerd aan corona onderzocht, blijkt een positief verband tussen de mate waarin de onderneming corona benoemt in het jaarverslag en de aandacht die de accountant daaraan besteedt in de controleverklaring.

Duurzaamheid

Nancy Kamp-Roelands, Marcus Looijenga en René Orij bespreken in de uitgave het rapporteren over duurzaamheid, in het bijzonder de koppeling van impact aan zaken als waardecreatie, purpose en Environmental, Social and Governance (ESG) en Sustainable Development Goals (SDGs). Binnen de wettelijke kaders is hier nog veel ruimte voor eigen invulling. Het onderzoek laat zien hoe die eigen invulling gestalte heeft gekregen op het gebied van waardecreatie en impact en wat ‘good practices’ zijn op dit vlak.

Vrijwel alle ondernemingen rapporteren proactief over duurzaamheid, maar een aantal elementen blijft achter in de rapportage: langetermijndoelstellingen, vergelijkbaarheid en balans, de transitie naar een duurzaam bedrijfsmodel en meer en relevantere indicatoren op impact.

Uitgave

Het jaar 2020 verslagen bevat in totaal zeven artikelen gebaseerd op het onderzoek naar de verslaggeving over dat jaar. Ook thema’s als de brexit, pensioenfondsen en impairment testing komen aan de orde.

De uitgave is net als eerdere edities beschikbaar via de website van het MAB (Maandblad voor Bedrijfseconomie en Accountancy). In zijn column op Accountant.nl gaat Arjan Brouwer (hoofdredacteur van de uitgave) nader in op de jongste editie.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.