Nieuws

AFM: 'Auditcommissies moeten transparanter zijn en accountantscontrole beter monitoren'

Auditcommissies moeten de accountantscontrole beter monitoren. Daarnaast is de selectieprocedure van accountantsorganisaties niet transparant genoeg.

Dat concludeert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op basis van onderzoek naar de rol van auditcommissies van organisaties van openbaar belang (oob's) bij het selecteren van een accountantsorganisatie en het monitoren van diens wettelijke controle. Met haar observaties en aanbevelingen zegt de AFM auditcommissies te willen versterken in de uitvoering van deze rol.

Auditcommissies nemen in toenemende mate een leidende rol in het selectieproces voor een accountantsorganisatie. Bij 92 procent van de ondernemingen die onlangs van accountant wisselde, was de voorzitter van de auditcommissies ook voorzitter van de selectiecommissie. In 2015, bij het vorige onderzoek van de AFM, was dit nog 79 procent. Daarnaast geven auditcommissies aan dat binnen de auditcommissies in beginsel genoeg relevante kennis aanwezig is om hun rol adequaat te vervullen.

Monitoring en transparantie

Uit het onderzoek blijkt dat er ruimte voor verbetering is ten aanzien van het monitoren van de accountantscontrole. Zo kan de auditcommissie nadrukkelijker toezien op de onafhankelijkheid van de accountant(sorganisatie) en de opvolging van aanbevelingen van de accountant aan de onderneming.

Ook de transparantie naar aandeelhouders vraagt aandacht. Zo werd aan aandeelhouders - bij alle onderzochte ondernemingen - alleen de naam van de voorgestelde accountantsorganisatie voorgelegd. Aan aandeelhouders moet minimaal twee opties worden voorgelegd, met een onderbouwde voorkeur voor een van hen.

Concrete aanbevelingen

In het rapport staan meer concrete aanbevelingen die auditcommissies kunnen gebruiken om hun rol te versterken. Tijdens het onderzoek was er volgens de AFM veel dialoog met de auditcommissies. Eind 2020 deelde de AFM de (voorlopige) bevindingen van haar rapport tijdens een webinar voor leden van auditcommissies. Op een webpagina voor auditcommissies deelt de AFM ook andere nuttige en relevante informatie.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.