Nieuws

NBA lanceert Community Platform en NBApp

De NBA opent vandaag een Community Platform en een bijbehorende NBApp. Doel van het online platform is om kennis en ervaring uit te wisselen tussen NBA-leden en stakeholders.

De NBA geeft met het platform invulling aan de nieuwe governance van de NBA, waarover in december 2020 door de Algemene Ledenvergadering is besloten. Uitgangspunt daarvan is omvorming van de huidige, strak gereglementeerde structuur van ledengroepen en adviescommissies naar een meer open cultuur, met meer inbreng vanuit de leden.

Volgens de NBA is er daarbij wel onderscheid tussen topdown ingerichte en op kennisontwikkeling gerichte verbanden (faculties) en bottom-up ingerichte losse verbanden, waarin de ontwikkeling van de beroepsbeoefenaar wordt gestimuleerd (communities). Bij communities kunnen ook niet-leden van de NBA zich aansluiten, op eigen verzoek of na uitnodiging door de communitymanager. Zij worden vervolgens toegelaten op het platform.

Accounttech en Planet Finance

Op het nieuwe platform zijn al twee communities actief: Accounttech en Planet Finance. Deze als pilots gestarte communities lopen inmiddels ruim een jaar en zijn succesvol, aldus de NBA. De community Planet Finance verbindt accountants en andere financiële professionals rondom vraagstukken over duurzaamheid. Binnen de community Accounttech wordt gezocht naar innovaties die de kwaliteit van het werk van de accountant bevorderen.

Over het platform

Alle leden van de NBA hebben toegang tot het Community Platform. Aan de hand van door leden zelf ingevulde profielen (expertise, interesses en specialismen) kunnen zij elkaar vinden en contact leggen, aldus de NBA. "Zo wordt kennisoverdracht en best practice delen laagdrempelig beschikbaar, volgens het motto van het platform: ontmoeten, samenwerken en kennisdelen."

Ook initiatieven van leden zelf krijgen ruimte op het platform. Zo kunnen zij zelf groepen maken of ideeën aandragen voor nieuwe communities. Waar nodig en relevant worden communities ondersteund door de beroepsorganisatie. Ook worden relevante externe stakeholders betrokken bij community-activiteiten.

Meer informatie over aanmelden voor het nieuwe platform is beschikbaar via www.nba.nl/communities.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.