Nieuws

Alfa en Baker Tilly kleunden mis met adviezen

Een klant van Alfa mag een bedrag van 12.000 euro aftrekken van de openstaande rekeningen, omdat het kantoor verzuimde te wijzen op de huurtoeslag. Een klant van Baker Tilly Nederland krijgt een nader te bepalen schadevergoeding, omdat het kantoor bij een herstructurering vastgoed in Duitsland over het hoofd zag.

Lex van Almelo

De dga van het in Slowakije gevestigde ENKI laat zich door Baker Tilly Nederland (BTN) adviseren over een financiële herstructurering. ENKI is eigenaar van de Twentse Holterman Groep. Onderdeel van de herstructurering is een aandelenfusie, een verhanging van de aandelen en overdracht van de helft aan de zoon van de dga.

Holterman Vastgoed BV is onder meer eigenaar van onroerend goed in Xanten, met een waarde van 19 miljoen euro. Na de overdracht legt de Duitse fiscus een Grunderwerbsteuer-aanslag op van 944.192 euro. Na verlaging betaalt ENKI 544.180,50 euro. ENKI claimt dit bedrag bij BTN en krijgt in hoger beroep gelijk.

Toerekenbaar tekortgeschoten

Bij de herstructurering was BTN zich er volgens het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden wel van bewust dat er bij de Duitse vennootschappen problemen konden rijzen bij de schenkbelasting en de verdamping van verrekenbare verliezen. Het kantoor heeft zich echter niet gerealiseerd dat er in Holterman Vastgoed BV ook Duits onroerend goed zat en dat de overdracht daarvan fiscale gevolgen kon hebben. Volgens het gerechtshof had het kantoor als begeleider van de internationale herstructurering zelfstandig moeten onderzoeken welke activa er vielen onder de verschillende vennootschappen die moesten worden geherstructureerd.

Veel moeite had dat niet hoeven kosten, want BTN beschikte over jaarrekeningen waarin het Duitse vastgoed wordt genoemd. BTN had ENKI dus moeten wijzen op het risico van de aanslag en dit risico moeten laten onderzoeken door een Duits fiscalist. Door dit na te laten, is BTN toerekenbaar tekortgeschoten in de uitvoering van de opdracht. Het kantoor moet de schade vergoeden; de hoogte daarvan moet nog worden vastgesteld.

Huurtoeslag

Alfa accountants ging de mist in bij een cliënt die recht heeft op huurtoeslag. De ondernemer huurde een bedrijfspand met woonruimte, waarvoor hij huursubsidie kon krijgen. Volgens de ondernemer hadden de adviseurs van de vestiging in het Limburgse Heythuysen hem daarop moeten wijzen bij het doen van IB-aangifte. De Rechtbank Limburg geeft de ondernemer gelijk.

De accountants hadden ruimschoots inzicht in de financiële situatie van de ondernemer. Daarom hoorde het tot hun zorgplicht de klant te wijzen op de mogelijkheid van huurtoeslag. De zorgplicht van de accountant is niet onbeperkt. Zo hoeft de accountant niet uit zichzelf allerlei ingewikkelde en zeldzame regelingen aan te dragen als de klant daar niet om vraagt. Maar dat ligt anders als het gaat om een min of meer basale voorziening, zoals de huursubsidie. Professionals die zich bezighouden met financiële dienstverlening kunnen niet volhouden dat zij die financiële regeling niet kennen.

Verrekenen kan altijd

Alfa zei tegen de rechter dat het kantoor indertijd geen huursubsidie heeft aangevraagd, omdat de huur die de klant toen betaalde boven de grens voor huursubsidie lag. Volgens de rechtbank heeft Alfa de mogelijkheid van huursubsidie dus ooit onder ogen gezien. De accountant had daarom moeten adviseren het huurcontract te splitsen in een deel voor de bedrijfsruimte en een deel voor de woning en voor laatstgenoemd deel huurtoeslag aan te vragen.

Door de nalatigheid is de ondernemer in totaal 12.000 euro misgelopen. Volgens Alfa hoeft het die schade niet te vergoeden, omdat de claim is verjaard. De rechtbank vindt het echter niet te laat om deze schade te verrekenen met de 3182,30 euro die Alfa nog te goed heeft aan openstaande rekeningen.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.