Nieuws

ING: Accountancysector herstelt in 2021 van lichte dip

De accountancysector ondervond in 2020 enige hinder van de coronacrisis, waardoor het volume naar verwachting met 1 procent kromp. Na die lichte dip volgt in 2021 herstel, met een verwachte groei van anderhalf procent.

Dat blijkt uit een sectorupdate van ING over het accountantsberoep. De verwachting is dat, met het aantrekken van de economie later dit jaar, ook de vraag naar adviesdiensten weer aantrekt. Die "conjunctuurgevoelige business heeft in 2020 een klap gehad", aldus ING. Meer bedrijvigheid en investeringsactiviteit zorgen in 2021 weer voor meer vraag naar financieel en/of fiscaal advies.

Na een sterk eerste kwartaal daalde het volume in de accountancysector in het tweede kwartaal van 2020 met vier procent. In het derde, en waarschijnlijk ook het vierde, kwartaal was er eveneens sprake van krimp, zij het minder fors dan in het tweede kwartaal.

Ondanks een daling van het volume in 2020 met één procent, nam de omzet naar verwachting met een zelfde percentage toe. Dit komt doordat de tarieven voor het derde jaar op rij met ten minste twee procent zijn gestegen. De tarieven van de auditpraktijk en de financiële administratie groeiden sterker, met drie procent. In de auditpraktijk betreft dit waarschijnlijk intensievere controles en daarmee gepaard gaande extra kosten, zo stelt ING.

Minder advieswerk, meer door NOW-regeling

Hoewel de samenstel- en controlewerkzaamheden grotendeels intact bleven, nam vorig jaar vooral de vraag naar adviesdiensten af. Vanwege de grote onzekerheid rondom het coronavirus trapten veel bedrijven op de rem met betrekking tot het doen van overnames en andere investeringen, wat leidde tot minder vraag naar advieswerk.

De coronacrisis levert de branche tegelijk ook meer werk op. Naast meer vragen van klanten over de financiële steunmaatregelen van de overheid, zorgt de verantwoording van de verschillende NOW-regelingen ook in 2021 voor extra werk. Inmiddels hebben circa 140.000 bedrijven een beroep gedaan op de NOW-regeling 1.0 en een kleiner deel daarvan ook op de NOW 2.0 en 3.0. Ongeveer tien procent van die bedrijven heeft naar verwachting een accountantsverklaring nodig bij de subsidie.

Krappe arbeidsmarkt zet rem op groei

De hogere tarieven vormen deels compensatie voor hogere personeelskosten, als gevolg van de krappe arbeidsmarkt. Door de coronacrisis is de spanning op de arbeidsmarkt in 2020 overigens in rap tempo afgenomen. Hetzelfde geldt voor het aantal openstaande vacatures. Waren er begin 2019 in de specialistische zakelijke dienstverlening, waar onder meer advocaten, consultants en accountants onder vallen, nog 46 vacatures per duizend banen, inmiddels is dit eind derde kwartaal 2020 gedaald naar 34 vacatures per duizend banen.

Niettemin blijkt uit cijfers van het UWV dat er nog altijd veel vraag is naar zowel registeraccountants als AA-accountants. Doordat goede accountants nog altijd schaars zijn, mede door concurrentie vanuit het bedrijfsleven, zorgt dit bij ongeveer een kwart van de accountantskantoren voor een rem op de groei, blijkt uit de Conjunctuurenquête.

Minder animo voor wettelijke controles

Digitalisering en het voldoen aan de kwaliteitseisen als gevolg van strengere wet- en regelgeving vergen grote investeringen waar schaalgrootte voor nodig is, aldus de sectoranalyse. Zo is door de oplopende kosten de auditpraktijk bij sommige accountantsorganisaties te klein om nog zelfstandig te kunnen blijven bestaan. De verwachting is dat door een strategische heroriëntatie het aantal kantoren met een vergunning voor wettelijke controles de komende jaren verder zal afnemen, omdat wettelijke controles niet langer rendabel voor ze zijn.

Die ontwikkeling is al langer gaande. Het aantal niet-oob kantoren is in de afgelopen vijf jaar met ruim een kwart afgenomen, terwijl het aantal oob-vergunninghouders bijna is gehalveerd.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.