Nieuws

MKB-Nederland: 'Afwijzing mkb-bank onbegrijpelijk'

MKB-Nederland vindt het onbegrijpelijk dat staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken niets ziet in een mkb-bank om de kredietverlening aan ondernemers te verbeteren.

Keijzer schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat op basis van onderzoek blijkt dat de oprichting van een mkb-bank een minder voor de hand liggende route is om kleine kredietverstrekking aan het mkb te verbeteren en pas opportuun is als er duidelijk sprake is van marktfalen. "Uit deze verkenning komt naar voren dat een nieuwe bank een relatief zwaar middel is, wanneer dat afgezet wordt tegen andere bestaande mogelijkheden om kleine kredietverlening aan het mkb te verbeteren die nog niet volledig benut worden", schrijft Keijzer. De staatssecretaris vreest ook dat een dergelijke bank "marktverstorend" zou kunnen werken.

MKB-Nederland pleit echter al lange tijd voor zo’n bank, omdat ondernemers met een relatief kleine kredietvraag volgens de ondernemersorganisatie niet of nauwelijks nog bij banken terecht kunnen. "MKB-Nederland lanceerde ruim drie jaar geleden al het idee dat de Volksbank – in handen van de staat en dus niet bezig met aandeelhouders - zich met name op het mkb zou richten, omdat ondernemers bij de andere grootbanken moeite hebben om aan financiering en werkkapitaal te komen. De andere banken staan onder zwaar toezicht en door alle regels en compliance nemen zij de kleinere financieringsaanvragen vaak niet meer aan, ook omdat de kosten relatief hoog zijn. Dat is ook weer het beeld gedurende de huidige crisis, aldus de ondernemersorganisatie", aldus MKB-Nederland.

Juist versterken

Volgens voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland moet de overheid de Volksbank niet verkopen, maar juist versterken door meer kapitaal beschikbaar te stellen en zich te richten op financiering van het mkb. Dat zou goed kunnen onder het label van de lokaal gewortelde Regiobanken, die onder de Volksbank vallen. De bank zou op die manier volgens Vonhof haar maatschappelijke functie versterken.

MKB-Nederland zegt de argumenten van Keijzer tegen een mkb-bank ook niet te begrijpen. "We kaarten dit onderwerp al jaren aan, er worden steeds heel kleine stapjes gezet, maar per saldo zijn ondernemers er nog weinig mee opgeschoten. Met een mkb-bank zet je een grote stap in één keer. Zo’n bank zou ook nooit leiden tot marktverstoring, omdat dit nu juist een deel van de markt betreft waar de banken zelf niet happig op zijn."

Een nieuwe bank zou wat de ondernemersorganisatie betreft juist goed zijn voor de diversiteit van het bankenlandschap, dat volgens de organisatie nu wordt gedomineerd door een beperkt aantal grote spelers. "Ook de ervaring van Qredits, de partij die kleine kredieten nu het meest in behandeling neemt, is dat er een echte bancaire functie specifiek voor het mkb moet komen", aldus MKB-Nederland.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.