Nieuws

Rekenkamer: onderbouwing van beleid vaak onvoldoende

De onderbouwing van (voorgenomen) overheidsbeleid is vaak onvoldoende. Ook wordt op ministeries vrijwel nooit de vraag gesteld of bestaand rijksbeleid wel voldoet, of beter kan worden gestaakt.

Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ministeries besteden veel energie aan initiatieven die beter zichtbaar moeten maken waartoe rijksbeleid leidt. Dat is onderdeel van het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III. Toch is de onderbouwing van (voornemens tot) beleid vaak onvoldoende. 

De aandacht voor leren uit evaluaties is op het ministerie van EZK beter ingebed dan bij veel andere ministeries, zo blijkt uit het onderzoek. Vrijwel nergens stellen ministeries vragen over de wenselijkheid van beleid of worden leerpunten uit evaluaties consequent opgepakt.

Van de 26 wetsvoorstellen die ministers van juni tot november 2020 naar de Kamer stuurden, is er in bijna twee derde van de gevallen onvoldoende informatie over de onderbouwing van beleid, aldus de Rekenkamer.

Vanzelfsprekend

In 2019 heeft de coördinerend minister van Financiën vastgesteld dat bewindspersonen bij voorstellen voor nieuw beleid lang niet altijd aangeven welke effecten zij voorzien. Dat moet beter, omdat de in 2018 aangepaste Comptabiliteitswet zo’n inschatting vooraf wel voorschrijft.

Inzicht in doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid moeten vanzelfsprekend worden, meent de Rekenkamer. Het verkleint de kans dat publiek geld wordt verspild, tot maatschappelijk ongewenste uitkomsten leidt en maakt later goede publieke verantwoording mogelijk. Vandaar dat ook de vraag gesteld moet worden of het beter is met bepaald beleid te stoppen.

De Algemene Rekenkamer concludeert in haar rapport dat de inspanningen in de komende kabinetsperiode meer aandacht en tijd verdienen.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.