Nieuws

AFM: 'Accountantsorganisaties kunnen meer doen tegen corruptie'

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil dat accountantsorganisaties meer aandacht besteden aan de beheersing van corruptierisico's.

Dat zegt de toezichthouder op basis van een verkennend onderzoek. "Bij het uitvoeren van wettelijke controles van de jaarrekening krijgen accountantsorganisaties mogelijk te maken met informatie die wijst op corruptie. Het is belangrijk dat zij deze signalen tijdig herkennen en goed opvolgen."

Volgens de toezichthouder is het noodzakelijk dat accountantsorganisaties hun kennis over corruptierisico’s vergroten en beter onderhouden tijdens trainingen en vaktechnisch overleg. Daarnaast kunnen de organisaties hun inzicht in corruptierisico’s verbeteren door centrale vastlegging en betere rapportering aan hun bestuur. Verder moeten zij volgens de AFM vaktechnische consultaties effectiever maken door de juiste expertise in te zetten en met voldoende diepgang en met een kritische houding uit te voeren.

"De verantwoordelijkheid om corruptie te voorkomen ligt in de eerste plaats bij de cliënten van een accountantsorganisatie. De accountantsorganisatie heeft zelf ook een verplichting. Zo moet zij het risico op corruptie bij haar cliënten in kaart brengen en passende procedures en maatregelen hebben om betrokkenheid bij corruptie te voorkomen. De externe accountant vervult hierbij een belangrijke maatschappelijke rol door signalen tijdig te herkennen en adequaat op te volgen", aldus de AFM.

De AFM zegt het verkennende themaonderzoek corruptierisico’s uitgevoerd te hebben omdat "het risico van betrokkenheid bij corruptie onverminderd actueel is voor accountantsorganisaties en de maatschappelijke impact groot kan zijn". In de verkenning zijn tien accountsorganisaties betrokken. Ook is een data-analyse uitgevoerd, aangevuld met interviews met 39 kantoren.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.