Nieuws

Nieuwe Kamercommissie Rijksuitgaven van start

Op 12 mei jl. hield de commissie voor de Rijksuitgaven haar eerste procedurevergadering. Die formele bijeenkomst vormde de aftrap van deze nieuwe Kamercommissie.

De belangrijkste taak van de commissie voor de Rijksuitgaven is de behandeling van kwesties omtrent de rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid van de inning en besteding van collectieve middelen. Daarnaast adviseert en ondersteunt de commissie de Tweede Kamer en Kamercommissies bij de uitoefening van het budgetrecht en de financiële controle van de regering.

In 2016 werden de taken van de commissie voor de Rijksuitgaven overgedragen aan de commissie voor Financiën. In het herziene Reglement van Orde, dat is ingegaan bij het aantreden van de nieuwe Tweede Kamer op 31 maart 2021, is opnieuw een aparte commissie voor de Rijksuitgaven opgericht. In ere hersteld, aldus het FD, "want de uitvoerbaarheid, doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid staan nu weer hoog op de politieke agenda, net als de eigen verantwoordelijkheid en rol van de Kamer om die te verzekeren". 

De oprichting is een week voor de jaarlijkse Verantwoordingsdag; op 19 mei leggen de ministeries verantwoording af over de financiën en het gevoerde beleid in 2020. Fungerend voorzitter van de nieuwe commissie is Jaco Geurts (CDA). De constituerende vergadering volgt later, net zoals een verkiezing van de voorzitter en ondervoorzitter.

Digitale Zaken

Naast de commissie voor de Rijksuitgaven houdt ook de commissie voor Digitale Zaken haar eerste procedurevergadering. Die commissie richt zich op de veelheid van ontwikkelingen en de gevolgen daarvan die zich aandienen door digitalisering en nieuwe technologieën. De commissie moet voor verbinding zorgen in de behandeling van digitale dossiers op diverse beleidsterreinen.

 

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.