Nieuws

'Je kunt beter iets te veel vertellen aan accountants, dan achteraf gezien iets te weinig'

"Ik ben zelf mkb'er en weet hoe belangrijk de rol van de accountant is." Dat zei Christel Deckers tijdens de jongste editie van de Busy Season Talks. Op 14 juni werd zij als eerste niet-accountant voorgedragen als kandidaat voor het NBA-bestuur.

Interim bestuurder en toezichthouder Christel Deckers was op 8 juni samen met Kağan Köktaş, head of Integrated External Reporting bij de Volksbank, te gast in de reeks gesprekken op Clubhouse. De blik van buiten stond ditmaal centraal, in het gesprek met hosts Wendy Groot en Arif Dursun.

Volgens sidekick Arnout van Kempen is een blik van buiten in het NBA-bestuur "dringend nodig, nuttig en verfrissend". Deckers heeft in haar werk als ondernemer, bestuurder en toezichthouder veel te maken met accountants en wil daarom graag tijd en energie steken in haar rol als NBA-bestuurslid. "Het is een vakgebied dat in beweging is, met een groot maatschappelijk belang." Haar motto is om zich altijd te blijven verwonderen, als ze ergens voor de eerste keer binnenkomt. "Een frisse blik, een open mind en doorvragen."

Kağan Köktaş kreeg bij de start in zijn huidige functie vaak te horen dat de accountant lastig is. "Mijn gevoel is juist heel positief. Accountants hebben een job die ze zo goed mogelijk moeten doen." Hij kreeg eerder van een leidinggevende als motto mee: "Je kunt beter iets te veel vertellen aan accountants, dan achteraf gezien iets te weinig."

Indianenstammen

Tegelijk kan Köktaş zich soms nog verbazen, als specialisten binnen de Volksbank "als Indianenstammen" in gesprek gaan met accountants over "één zin in IFRS16". In zijn optiek is het goed om een technische discussie soms te beslechten vanuit de optiek "wie gebruikt ons jaarverslag en wat heeft de lezer hieraan?". Accountants doen er ook goed aan om bij hun controles van organisaties te checken hoe bijvoorbeeld analisten of journalisten daar naar kijken. "De controle van de jaarrekening is bij uitstek ten behoeve van de gebruikers. Als je dat niet snapt, kun je niet goed controleren. Oprechte interesse is wat je als accountant supergoed maakt."

Ook Aleks Kayhan herkende dat gevoel. "Het gevaarlijkste moment is als wij als accountants denken dat iedereen vindt dat we het goed doen." Deckers, zelf ook mkb-ondernemer, verwacht dat de accountant de cultuur van de organisatie begrijpt en dat er meegedacht wordt, "zodat ik de onderneming goed kan runnen". Haar eigen ervaringen met accountants hangen met name van de persoon af, "minder van een groot of kleiner kantoor". Belangrijk is vooral wederzijds investeren in de relatie. Als toezichthouder wil zij minimaal eens per jaar een gesprek met de accountant "met de benen op tafel, zonder bestuurders erbij".

Om "net als een kind", verwonderd en nieuwsgierig te blijven is het goed om regelmatig eens iets heel anders te doen, dan waar je als sectorspecialist normaal mee bezig bent. Kayhan is mede daarom gaan lesgeven. De discussies met studenten en andere docenten zijn in zijn optiek van onschatbare waarde. "Je moet voorkomen dat je ten onder gaat aan je specialisatie."

Drama

Vanuit de toehoorders stelde Jan Wietsma, aftredend NBA-bestuurslid, dat accountants nog vooral worden opgeleid om alleen naar verantwoordingsinformatie te kijken. Deckers zag dat ook. "De accountant heeft een schat aan informatie, hoe mooi zou het zijn als jullie dat inzetten om een onderneming te laten leren." Volgens Van Kempen is dat het "drama" van de accountant in de afgelopen periode. "We zijn afgeraakt van de accountant als bredere econoom, daar moeten we iets van terug proberen te winnen." Volgens Köktaş is de accountant "van oudsher iemand die terugkijkt, maar als je voldoende interesse hebt, kijk je ook vooruit". Hij ziet daar wel een positieve ontwikkeling in het beroep.

Krant lezen

De sprekers waren het samen eens dat jonge accountants meer moeten weten van wat er, naast het vakgebied, in de wereld gebeurt. "Eigenlijk is het schandalig als ze niet elke ochtend het FD lezen, dat moet verplicht zijn", aldus Köktaş. Kayhan ziet bij jonge accountants meer focus op specialisatie, handboeken en interne guidance. "Toen ik begon was het FD nog voor iedereen gratis." Dus spant hij zich nu maar elke ochtend in, om de belangrijkste informatie uit de krant met jonge collega's te delen.  

Tijdens de afterparty vertelde Margreeth Kloppenburg dat ze studenten vraagt om opiniebijdragen te schrijven. "Dan is er eerst totale paniek, moeten ze kranten gaan lezen, Follow The Money gaan volgen en zo." Maar het werpt wel vruchten af. Host Wendy Groot is op zeker moment zelf een online cursus kritisch denken gaan doen. "Onbegrijpelijk dat ik dat als accountant niet eerder gehad had."

Editie 18: governance, cultuur en gedrag

Op dinsdag 15 juni gaat de achttiende editie van de reeks Busy Season Talks over governance, cultuur en gedrag. Sprekers zijn dit keer Femke de Vries (managing partner &samhoud consultancy en hoogleraar toezicht aan de Rijksuniversiteit Groningen), Leen Paape (hoogleraar corporate governance aan Nyenrode en voorzitter Signaleringsraad NBA) en Bart Jonker (bestuurslid Grant Thornton). Hosts zijn Hakan Koçak en Arif Dursun. Aanvang 20.00 uur op Clubhouse.

Op 1 juli sluit de reeks gesprekken af met een online seizoensfinale in een echte 'huiskamer setting', die wordt georganiseerd in samenwerking met de NBA. Arif Dursun en Hakan Koçak ontvangen die avond, samen met hun vaste sidekicks Aleks Kayhan en Arnout van Kempen, een aantal gasten. Aanmelden kan via nba.nl.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.