Nieuws

'Mkb-accountantssector heeft pandemie relatief goed doorstaan'

In 2020 heeft een op de vijf mkb-accountantskantoren te maken gehad met omzetkrimp. Bijna de helft van de kantoren zag de omzet echter groeien, waarmee accountants het aanzienlijk beter deden dan andere sectoren.

Dat is een van de uitkomsten van het Sectorraport Accountancy van de MKB Barometer 2021 van softwareleverancier Exact. Het onderzoek werd uitgevoerd onder tachtig accountantskantoren. 1 procent van de kantoren zag een zeer sterke afname van de omzet, 5 procent een sterke afname en 14 procent een afname. Bij 35 procent bleef de omzet stabiel, bij 45 procent van de kantoren nam de omzet toe. Maar liefst 26 procent van die kantoren zag zelfs een sterke tot zeer sterke toename.  

Gekeken naar de nettowinstmarge geeft bijna een kwart (23%) van de kantoren een sterk positief resultaat te hebben gedraaid in 2020. In totaal draaide 51 procent een positief resultaat en 49 procent een negatief resultaat, waarbij 16 procent van de respondenten te maken had met een licht negatief resultaat, en 5 procent een sterk negatief resultaat had.

Uitdagingen

Volgens het onderzoek weken de uitdagingen van accountantskantoren opvallend weinig af van 'gewone' jaren; het bijhouden van wet- en regelgeving is net zoals in veel andere onderzoeken voor ruim de helft van de kantoren de grootste zakelijke uitdaging. Echter, opvallende nieuwkomer in de lijst is het item 'online samenwerken met de klant': 40 procent van de kantoren vond dat de belangrijkste uitdaging.

Verder valt het op dat de meeste klanten van accountants tevreden of zeer tevreden zijn over de dienstverlening. Die tevredenheid is echter wel afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren. "Klanten zouden graag zien dat accountancies investeren in diepgaande kennis van hun marktsector (30%) en snelheid/responsiviteit (22%). Opvallend is dat accountants zich vooral met een goede serviceondersteuning proberen te onderscheiden, terwijl de klant om meer vraagt", aldus Exact.

Digitalisering

Exact wijst als softwareleverancier uiteraard op de slagen die accountants nog kunnen maken op het gebied van digitalisering en het integreren van verschillende softwarepakketten. 36 procent geeft aan een geïntegreerd end-to-end softwaresysteem te hebben voor de back- en frontoffice. Exact: "Bij de meeste accountants is er nog sprake van een behoorlijke fragmentatie, hoewel er ook al een flinke groep is die over een enkel geïntegreerd systeem beschikt." Accountants geven in het onderzoek aan dat het "vooral moeilijk is om klanten mee te krijgen" als het gaat om digitalisering.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.