Nieuws

Economie groeide in voorjaar harder dan verwacht, recessie voorbij

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar weer gegroeid, waarmee een einde kwam aan de recessie die het gevolg was van de tweede coronagolf in het najaar en de winter.

De groei van 3,1 procent die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) mat ten opzichte van de eerste drie maanden van dit jaar is bovendien aanzienlijk groter dan economen in doorsnee hadden verwacht. Vooral huishoudens gaven meer uit, maar ook het bedrijfsleven en de overheid droegen bij aan de groei.

De groei valt samen met het afbouwen van de coronamaatregelen zoals de lockdown van begin dit jaar en de heropening van de horeca en winkels. Die was dan ook al verwacht, al hadden door persbureau Bloomberg gepeilde economen in doorsnee de verwachting van een groei met 1,5 procent uitgesproken.

De bedrijfstakken handel, vervoer en horeca, industrie en overheid, onderwijs en zorg hadden volgens het statistiekbureau een groot aandeel in de groei. Zo konden in de zorg weer meer planbare behandelingen plaatsvinden omdat de druk door corona wat afnam. Daar gaven consumenten ook meer aan uit, net als in de horeca. Ook aan kleding en auto's werd flink meer gespendeerd.

Op jaarbasis groeide de economie met 9,7 procent, de grootste groei die het CBS ooit registreerde. Dat heeft te maken met de forse krimp van de economie in het tweede kwartaal van vorig jaar. Ondanks de stevige groei nu is de economie nog niet op het niveau van voor de coronacrisis. Vergeleken met het tweede kwartaal van 2019 is de economie nu nog 0,4 procent kleiner.

De groeicijfers betreffen een eerste raming van het CBS. Over 45 dagen komt een tweede schatting. Het CBS waarschuwt dat vanwege de coronasituatie deze voorlopige cijfers een hogere onzekerheidsmarge hebben dan normaal gesproken.

Meer vacatures dan werklozen

Het CBS meldt ook dat het aantal beschikbare banen in Nederland in het tweede kwartaal voor het eerst groter was dan het aantal werklozen. Dat kwam vooral omdat er een recordaantal vacatures bijkwam door de grote vraag naar personeel bij bedrijven. Die profiteren van het economisch herstel na de coronacrisis, maar veel ondernemers hebben al langere tijd moeite om geschikt personeel te vinden. Ook het aantal werklozen nam af.

Aan het einde van het tweede kwartaal waren er 106 banen voor iedere honderd werkzoekenden. In totaal waren er 327 duizend vacatures, een toename van 81 duizend ten opzichte van eind maart. Dat is met afstand de grootste stijging die het CBS ooit mat. Bovendien waren er nog nooit eerder meer dan 300 duizend openstaande vacatures in Nederland.

De sectoren met de meeste vacatures zijn de handel, zakelijke dienstverlening en de zorg. Die drie branches zijn samen goed voor bijna de helft van de openstaande vacatures. De horeca kende de snelste toename. Daar verdubbelde sinds de versoepeling van de coronamaatregelen het aantal vacatures.

Het aantal banen steeg met 133 duizend tot een kleine 10,9 miljoen. Daarmee ligt dat aantal nog 29 duizend banen onder het absolute record van begin 2020, net voor het begin van de coronacrisis. Werknemers en zelfstandigen werkten 1 procent meer uren dan een kwartaal eerder.

De werkloosheid nam voor het derde kwartaal op rij af. In de maanden april tot en met juni daalde het aantal werkzoekenden met 27 duizend tot 307 duizend. Dat is 3,3 procent van de beroepsbevolking. De werkloosheid lag begin 2020 op 3 procent, het laagste aantal ooit. Daarna steeg dit door de coronacrisis, maar inmiddels is er weer sprake van herstel. Door de coronasteun van de overheid werden grote ontslaggolven voorkomen.

Bron: ANP

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.