Nieuws

Rekenkamer waarschuwt parlement over toezicht op miljardenfondsen

De Algemene Rekenkamer waarschuwt de Tweede Kamer goede afspraken te maken over het toezicht op de miljardenfondsen voor bijvoorbeeld stikstof en klimaat. Daarvoor trekt het kabinet respectievelijk 25 miljard euro en 35 miljard euro uit. Omdat dit geld via een fonds over meerdere kabinetsperiodes wordt uitgegeven, is toezicht vanuit de Kamer moeilijker.

De Rekenkamer controleert de rechtmatigheid en doelmatigheid van de bestedingen door het kabinet. Maar omdat de stikstof- en klimaatmiljarden worden ondergebracht in een fonds, maken ze geen deel meer uit van het jaarlijkse begrotingsproces. Controle wordt dan een stuk moeilijker, voor zowel het parlement als de rekenmeesters.

De informatievoorziening is volgens de Rekenkamer dan ook "cruciaal". In een brief aan Tweede Kamer-voorzitter Vera Bergkamp noemt Rekenkamer-president Arno Visser het "essentieel dat aan het begin van de kabinetsperiode bewindslieden duidelijkheid verschaffen en concreet maken op welke wijze en met welke indicatoren zij uw Kamer inzicht gaan verschaffen over de voortgang van de realisatie van het beleid".

Dit moet vooraf worden afgesproken, want "achteraf kan niet worden gerepareerd", aldus de Rekenkamer. De tijd die de Kamer investeert in het maken van deze afspraken "zal zich later terugbetalen".

Voorjaarsnota

De Kamer wordt bij de Voorjaarsnota van 2022 geïnformeerd hoe de fondsen verder worden uitgewerkt. "We raden uw Kamer aan hier nadrukkelijk bij stil te staan." De Rekenkamer adviseert het parlement "de instelling en vormgeving van nieuwe fondsen kritisch te volgen".

De Rekenkamer is vaker kritisch op de manier waarop het kabinet zijn uitgaven verantwoordt. Vorig jaar oordeelde het orgaan snoeihard over de verantwoording van honderden miljoenen euro's die waren uitgetrokken tijdens de coronacrisis.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.