Nieuws

NBA en accountantskantoren sluiten convenant voor meer diversiteit en inclusie

De NBA heeft alle vergunninghoudende accountantskantoren uitgenodigd om een diversiteitsconvenant te tekenen. Daarmee beloven kantoren publiekelijk dat ze de personele samenstelling van hun accountantspraktijk meer inclusief en diverser zullen maken.

Op initiatief van SER Diversiteit in bedrijf organiseren bedrijven en organisaties in het kader van Diversity Day activiteiten om aandacht te vragen voor diversiteit en inclusie. Het convenant van de accountantskantoren en de NBA sluit hierbij aan. 

Onderzoek

Het project 'Meer Diversiteit' maakt sinds 2019 deel uit van het NBA-thema 'Maatschappelijke  relevantie'. De samenleving is in alle opzichten divers, maar dat is in de top van bedrijven, organisaties en in de personeelsbezetting onvoldoende terug te zien, aldus de beroepsorganisatie.

Diversiteit_accountants_900x590.jpg

De NBA zet samen met haar leden en accountantskantoren projecten op om diversiteit te bevorderen. Zo heeft de NBA onderzoek laten doen naar de wijze waarop accountantskantoren in jaar- en transparantieverslagen zélf rapporteren over diversiteit. Hieruit blijkt dat de wijze waarop kantoren inzage geven in diversiteit (gender, culturele achtergrond en leeftijd) wisselend is qua definitie en mate van diepgang.

Er wordt weinig inzicht gegeven in het percentage mannen en vrouwen in de toplagen van de kantoren, maar minder dan twintig procent van de topfuncties wordt bekleed door een vrouw en slechts vijftien procent van de raden van bestuur bestaat uit dertig procent (of meer) vrouwen. Over culturele diversiteit wordt bijna niet geschreven.

Europees onderzoek

De resultaten van het NBA-onderzoek liggen in lijn met de uitkomsten van recent Europees onderzoek van IMA (The Association of Accountants and Financial Professionals in Business) en IFAC (International Federation of Accountants) 'Diversifying Europe Accounting Talent'.

Hieruit blijkt dat diversiteit, gelijkheid en inclusie worden gezien als belangrijke elementen om innovatie en vooruitgang aan te jagen. Toch is in de meeste Europese landen gender-, culturele en LHBTIQ+-diversiteit binnen de top- en managementniveau in het accountants- en financeberoep nog ver te zoeken.

Aantal vrouwelijke leden NBA groeit

Uit een infographic van de NBA blijkt dat het percentage vrouwelijke NBA-leden langzaam maar zeker groeit, naar inmiddels 24 procent. Bij de young profs is ruim een derde van de accountants vrouw en in de leeftijdsklasse 20-29 jaar is dat 41 procent.

Binnen de NBA zelf is circa dertig procent van de commissie- en werkgroepleden vrouw. Bij het MT van de NBA is de verdeling 50:50 en in het bestuur is de meerderheid vrouw. De infographic werd opgesteld voordat Aleks Kayhan werd gekozen tot nieuw bestuurslid; momenteel telt het NBA-bestuur twee mannen en vijf vrouwen.

Diversiteit_infographic_900x590.jpg

Klik op de infographic Diversiteit om deze in groot formaat te bekijken.

Meer over diversiteit is te vinden op nba.nl/diversiteit.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.