Nieuws

Resultaten toetsing Raad voor Toezicht in lijn met vorige jaren

Van de door de Raad voor Toezicht getoetste accountantskantoren voldeed in het toetsingsjaar 2021 ruim zeventig procent aan de eisen. Dat is vergelijkbaar met het jaar daarvoor. De toetsing van reguliere vergunninghouders is in 2022 overgedragen aan de AFM.

De Raad voor Toezicht van de NBA heeft samen met de SRA in 2021 bij 47 accountantspraktijken met een Wta-vergunning toetsingen uitgevoerd, blijkt uit het verslag van de raad. Daarvan voldeed zeventig procent aan de eisen. In 2020 was dat 71 procent. Van de vijftien uitgevoerde hertoetsingen werd 73 procent afgerond met een voldoende. In 2020 was dat 71 procent.

Van de getoetste kantoren zonder Wta-vergunning voldeed 76 procent. Als geheel liggen de resultaten van het verslagjaar 2021 in lijn met voorgaande jaren. De raad constateert bij toetsingen soms tekortkomingen op stelselniveau en vraagt daarom aandacht voor de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS). Ook op dossierniveau is nog verbetering mogelijk. In het verslagjaar zijn voor het eerst ook NOW- en TVL-opdrachten in de toetsing betrokken.

De selectie van te (her)toetsen kantoren bleef in 2021 beperkt, omdat de raad door de coronapandemie een groot deel van de in 2020 uit te voeren toetsingen moest doorschuiven naar 2021. Daardoor zijn niet alle kantoren die op basis van de zesjaarstermijn voor toetsing in aanmerking kwamen, geselecteerd. Alle kantoren die in 2021 voor hertoetsing in aanmerking kwamen, zijn wel getoetst.

Overdracht aan AFM

Per 1 januari 2022 is de uitvoering van het Wta-toezicht op accountantsorganisaties met een reguliere vergunning in handen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Tot die tijd steunde de AFM bij het toezicht op die kantoren op door de raad en de SRA uitgevoerde toetsingen. In het verslagjaar hebben AFM, SRA en NBA gewerkt aan de overdracht van het toezicht aan de AFM.

De dertig procent getoetste kantoren die eind 2021 nog niet voldeden aan de toetsingseisen, zijn ook overgedragen aan de AFM. De afwikkeling van de toetsing heeft in een aantal gevallen nog in 2022 plaatsgevonden. Een nieuw convenant regelt de informatie-uitwisseling tussen de drie partijen.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.