Nieuws

NBA vraagt Wta-kantoren deel te nemen aan oorzakenanalyse fraude

De NBA heeft alle accountantsorganisaties met Wta-vergunning gevraagd deel te nemen aan een door de Foundation For Auditing Research (FAR) uit te voeren oorzakenanalyse rondom fraude.

De kwartiermakers hebben bij hun derde voortgangsrapportage erop aangedrongen dat de sector vaart maakt met het uitvoeren van een dergelijke oorzakenanalyse. Ook de minister van Financiën benadrukt dat de sector op het fraudedossier in brede zin voortgang moet boeken.

Reden voor de NBA om een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren door de FAR, onder leiding van prof. dr. Jan Bouwens. Aan kantoren wordt via een vragenlijst gevraagd aan te geven hoeveel en welke fraudes de afgelopen vijf jaar (2017-2021) bij controlecliënten zijn voorgekomen. Hierbij kunnen zij aansluiten op antwoorden die eerder zijn gegeven in het kader van de jaarlijkse AFM-monitor. De vragenlijst moet uiterlijk 18 april worden aangeleverd.

Op basis van de ingevulde vragenlijsten vraagt de FAR bij een aantal fraudes nadere gegevens op voor diepgaander onderzoek dit voorjaar. Rapportage volgt naar verwachting in juli aanstaande. De rapportage en uitkomsten zijn niet te herleiden naar accountantskantoren, aldus de NBA. Alle data wordt vertrouwelijk behandeld; de FAR gebruikt hiervoor een beveiligd en vertrouwelijk onderzoeksplatform (‘digitale kluis’).

Zero tolerance

Binnen de maatschappij is een zero-tolerance-houding ontstaan waar het gemiste fraudes betreft. Er is de NBA daarom veel aan gelegen om de effectiviteit inzake fraudepreventie en -detectie door accountants te vergroten en daarmee te voldoen aan deze maatschappelijke verwachtingen, aldus de beroepsorganisatie.

Ook kantoren zelf profiteren van het onderzoek, omdat dit inzicht geeft in werkwijze, oorzaken en leerpunten rondom het thema fraude. De uitkomsten van het onderzoek worden vertaald naar concrete acties, als onderdeel van de kwaliteitsagenda van de NBA en de Stuurgroep Publiek Belang.

Eerder werd door de FAR al een oorzakenanalyse verricht naar factoren die bepalend zijn voor controlekwaliteit.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.