Nieuws

Ophef over afdracht onkostenvergoeding hoogleraarschap Balkenende aan EY

Er is ophef ontstaan over de afdracht aan EY van een vergoeding die de Erasmus Universiteit in Rotterdam (EUR) aan EY-partner Jan Peter Balkenende betaalde in 2011 en 2012. Nieuwsuur stelt dat het een declaratie van niet-gewerkte uren bij EY betreft, waarmee de suggestie wordt gewekt dat EUR EY betaalde voor het hoogleraarschap van Balkenende. Volgens EUR en EY is dit onjuist.

Dit weekend publiceerde Nieuwsuur een artikel met de kop 'Universiteit betaalde accountantskantoor voor 'hoogleraardiensten' Balkenende. Het artikel suggereert dat EY van de EUR een vergoeding kreeg als compensatie voor de uren die Balkenende kwijt was aan het hoogleraarschap, waardoor hij niet inzetbaar was voor EY.

De Erasmus Universiteit stelt aanvankelijk in een reactie aan Nieuwsuur dat het ging om een vergoeding voor "onkosten als gevolg van niet gemaakte uren voor EY", maar schreef in een tweede reactie dat het ging om "financiële vergoedingen die de heer Balkenende uit hoofde van zijn hoogleraarschap zou ontvangen", en die "zouden ten goede komen aan EY". Het betreft bedragen van 7800 euro in 2011 en 8166 euro in 2012. Na twee jaar heeft Balkenende van de vergoeding afgezien.

Nevenfunctie

EY zegt in een reactie eveneens dat het niet gaat om het declareren van niet gewerkte uren, maar dat het gaat om "een afdracht van de vergoeding die elke hoogleraar van de Erasmus Universiteit ontvangt". "Toen Jan Peter partner bij EY werd heeft hij formeel verzocht om zijn nevenfunctie als hoogleraar te mogen continueren. Dat is gebruikelijk omdat alle nevenfuncties door EY worden beoordeeld en uiteindelijk moeten worden goedgekeurd", aldus EY. "Inkomsten uit nevenfuncties van partners worden standaard aan EY afgedragen. EY heeft ingestemd met deze nevenfunctie en daarbij is overeengekomen dat Jan Peter maximaal één dag per week het hoogleraarschap zal continueren. Vanwege administratieve redenen is gekozen voor een rechtstreekse afdracht door Erasmus Universiteit aan EY."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.