Nieuws

NBA-voorzitter tijdens Accountancy Expo: 'permanent in beweging zijn'

NBA-voorzitter Kris Douma en Commissie MKB-voorzitter Steef Visser namen op 21 juni deel aan de Accountancy Expo in Houten. Thema was 'Fit for the future'. "Alleen wie permanent in beweging is, is in staat om alle ontwikkelingen bij te houden", aldus Douma.

De NBA-voorzitter benadrukte tijdens een sessie over de NOW-regeling dat de NBA vanaf het begin voorstander was van die regeling. "Wij wisten ook wel dat toen dit tot stand kwam, het verre van perfect was. Maar het ging om de essentie: het mkb in de benen houden en massawerkloosheid voorkomen", aldus Douma.

De NBA werkte samen met het ministerie van SZW en het UWV aan de verantwoording bij de regeling en de rol van de accountant daarbij. Ook spande de beroepsorganisatie zich gaandeweg in om tekortkomingen in de regeling, met name in de uitvoerbaarheid, samen met het ministerie op te lossen. Daarnaast werd veel gedaan voor de leden van de NBA, van NBA Helpt-webinars tot FAQ's en de helpdesk.

Tevreden over accountants

Douma sprak recent nog met minister Van Gennip (SZW) over de NOW. "Dat was vlak na het verschijnen van het ADR-rapport. Zij wist ook wel dat niet alles perfect gegaan was, maar ze was wel erg tevreden over de bijdragen van accountants." In het rapport van de Auditdienst Rijk werden 25 dossiers getest en bleken er acht ontoereikend. "Dat betekent niet dat die acht geleid hebben tot onrechtmatige uitkeringen, maar we praten door met het ministerie, met de ADR en er komt vervolgonderzoek. Onze voornaamste focus is hiervan te leren."

De NBA-voorzitter ging ook in op belastingschulden bij ondernemers. Nu mag de terugbetaling in veel gevallen uitgesmeerd worden over vijf jaar. MKB-Nederland pleit ervoor daar tien jaar van te maken. "Ik betwijfel of dat verstandig is", stelde Douma. "De gemiddelde horecaonderneming bestaat maar zeven jaar. En dan moet een accountant verklaren dat dat bedrijf nog wel tien jaar kan bestaan?" Een van de aanwezigen vroeg of het dan niet beter was om snelle terugbetalers een bonus te geven in de vorm van een korting. Douma noemde dat een interessante gedachte, maar wees er meteen op dat dit wel heel zuur zou zijn voor ondernemers die het erg zwaar hebben gehad. Hij kreeg daarvoor bijval vanuit de zaal.

NBA-voorzitter Kris Douma in de boksring op de Accountancy Expo, 21 juni 2022

Boksring

In de lunchpauze werd de NBA-voorzitter in een grote boksring geïnterviewd. "Je kan nooit helemaal klaar zijn voor de toekomst", antwoordde Douma op de vraag of accountants volgens hem fit for the future zijn. "Alleen wie permanent in beweging is, is in staat om alle ontwikkelingen bij te houden."

In de deelsessie 'Meet the NBA' konden aanwezige mkb-accountants hun vragen of zorgen neerleggen bij Douma en Steef Visser, voorzitter van de Commissie MKB van de NBA. Op de vraag of er nog toekomst is voor de mkb-accountant antwoordde Visser met een stevig 'ja'. "Wij voegen als accountants vertrouwen toe, maar niet alleen dat, we voegen ook deskundigheid toe."

Visser waarschuwde wel: "Accountants zijn gewend om achteruit te kijken en daar is niks mis mee; jaarstukken kijken altijd terug. Maar wij kunnen er niet omheen om ook vooruit te kijken. Naar ontwikkelingen op IT-gebied of naar thema's als bijvoorbeeld duurzaamheid."

Grote kantoren

Een van de aanwezigen vroeg zich af of de agenda van de NBA niet teveel bepaald wordt door de grote kantoren. "Wie alleen de publiciteit volgt, zou kunnen denken dat dat zo is", reageerde Visser. "Maar kijk nou eens naar continuïteit en fraude. Moet een mkb-accountant daar niet alert op zijn? De aandacht van de krant gaat misschien naar de grote kantoren, het werk zit ook wel degelijk bij ons." Douma vulde aan: "De taak van de accountant is vertrouwen scheppen in het maatschappelijk verkeer. Dat geldt echt voor alle soorten accountants, dus ook voor jullie."

Op de vraag "Met welke thema's zou de Commissie MKB zich moeten bezighouden?" liet Visser weten dat de commissie open staat voor suggesties van accountants uit de mkb-praktijk. Daarnaast heeft de commissie dit voorjaar een activiteitenplan voor 2022 uitgebracht. 

De Accountancy Expo werd georganiseerd door AccountantWeek, onderdeel van Sijthoff Media. Er kwamen ruim zeshonderd accountants uit de mkb-praktijk op af.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.