Nieuws

'Commissaris blijft stoeien met werkgeversrol en cultuur'

Commissarissen vinden dat de rvc meer aandacht moet hebben voor talentmanagement en successieplanning met betrekking tot de raad van bestuur. Daarnaast vinden veel rvc's het wenselijk dat er in de eigen organisatie een cultuuraudit plaatsvindt.

Dat zijn enkele resultaten uit het tweede deelrapport van de veertiende editie van het jaarlijkse Grant Thornton commissarissen benchmarkonderzoek. "Het voldoende aandacht schenken aan talentmanagement, en ook aan successieplanning met betrekking tot de rvb, zijn zaken waarvan de commissaris in onze eerdere onderzoeken ook al aangaf dat dit beter moest. En ook in dit onderzoek laten veel respondenten weten dat daar nog een slag in gemaakt moet worden.

Het tegenovergestelde geldt eigenlijk voor de positie van de secretaris. Daar zijn amper veranderwensen te vinden en dat gold ook al voor een vergelijkbare vraag over de secretaris in het verleden", aldus Grant Thornton.

Cultuuraudit

In het onderzoek is voor het eerst een vraag voorgelegd over de wenselijkheid van een cultuuraudit. Grant Thornton: "Dat was in zekere zin een goede keuze, want alle benchmarks hebben daar een (urgente) verbeterwens voor. Het lijkt ons, maar ook zeker de respondenten zelf, een goed idee om de werkgeversrol weer eens wat prominenter op de agenda te zetten."

Overige bevindingen zijn dat er een breed gedeelde wens is de kennis van IT en digitalisering bij zowel de rvc als rvb te verbeteren, gevolgd door kennis van duurzaamheid en ervaring met veranderingsprocessen.

Klassieke competenties als bestuurlijke ervaring en financiële kennis blijven dominant als het gaat om wat er in een rvc aanwezig moet zijn. Gemiddeld genomen zijn daarnaast ook maatschappelijke antenne en kennis van risicomanagement gewenste competenties.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.