Nieuws

Eumedion: commissarissen afrekenen op te hoge bestuurdersbeloningen

Institutionele beleggers gaan harder optreden tegen commissarissen die bestuurders, tegen het advies van aandeelhouders in, te ruim blijven belonen. Daarvoor waarschuwt belangenorganisatie Eumedion.

Grote beleggers worden voortaan gewaarschuwd, als blijkt dat commissarissen het beloningsbeleid of de bonusbetalingen niet hebben aangepast, terwijl de aandeelhoudersvergadering (AvA) het jaar daarvoor de uitvoering van het bestaande beloningsbeleid heeft afgekeurd. Het uitsturen van een 'alert' door Eumedion heeft in de praktijk grote invloed op de uitslag van de aandeelhoudersstemming over het desbetreffende voorstel, aldus de belangenorganisatie.

Eumedion kondigt de aanscherping van het stembeleid over herbenoeming van commissarissen aan in haar evaluatierapport over het AvA-seizoen 2022. De organisatie signaleert in het rapport een trendmatige stijging van het aantal gevallen waarin de AvA een negatief advies uitbrengt over het beloningsrapport. In dat rapport legt de raad van commissarissen (RvC) verantwoording af over onder meer de wijze waarop de bonusbetalingen zijn vastgesteld.

Niets doen met signaal

De AvA keurt de handelswijze van de commissarissen vaak af, als blijkt dat zij de spelregels over het toekennen van bonussen eigenstandig hebben aangepast. Tegelijkertijd blijkt dat commissarissen van Nederlandse beursondernemingen vrijwel niets doen met het signaal dat aandeelhouders afgeven. Institutionele beleggers zullen dit in het vervolg vooral de voorzitter en de leden van de beloningscommissies aanrekenen.

Eumedion laat verder onderzoeken of de invoering van een bindende (in plaats van een adviserende) AvA-stem over de bestuurdersbeloningen meerwaarde kan hebben. Frankrijk en Zwitserland kennen zo’n systeem al. De beleggersclub wil onder meer weten of de bindende stem daar heeft geleid tot betere disciplinering van de commissarissen en tot minder beloningsexcessen.

Controversiële voorstellen

In totaal werden dit seizoen iets meer dan duizend voorstellen in stemming gebracht, blijkt uit het Eumedion-rapport. Van deze voorstellen waren er 61 controversieel (meer dan 20 procent tegenstemmen of voor de AvA van de agenda gehaald); een stijging van bijna 25 procent in vergelijking met 2021.

Het grootste deel van de controversiële voorstellen had betrekking op het beloningsbeleid of het beloningsrapport (39 procent). Het gebeurt ook steeds vaker dat de (her)benoeming van bestuurders en commissarissen voor controverse zorgt (23 procent van alle controversiële voorstellen had hierop betrekking, tegenover 8 procent in 2021).

De overgrote meerderheid van ondernemingen voldeed aan de wens van aandeelhouders om zo snel mogelijk na het opheffen van de covid-restricties terug te gaan naar fysiek vergaderen; 85 procent hield de AvA in fysieke of hybride vorm.

Meer stemmen bij AvA

Het aantal aandeelhouders dat aan de besluitvorming op de AvA wil meedoen stijgt nog steeds. Het gemiddelde aantal ter AVA uitgebrachte stemmen bereikte zowel bij de AEX- als de AMX-ondernemingen een nieuw record. Bij de AEX-ondernemingen ligt dit nu op 76,9 procent (tegenover 75,8 procent in 2021) en bij de AMX-ondernemingen op 72,3 procent (tegenover 70,9 procent in 2021).

Veel Nederlandse beursondernemingen schieten nog tekort in het treffen van maatregelen om gevaarlijke klimaatverandering tegen te gaan. 76 procent van de AEX, AMX- en AScX-ondernemingen heeft een of andere vorm van een klimaatactieplan en een CO2-reductiedoelstelling. Slechts 42 procent van de ondernemingen heeft een 'net zero' doelstelling geformuleerd voor zowel hun directe als de indirecte CO2-uitstoot. Bij slechts een derde van de ondernemingen zijn de gestelde reductiedoelstellingen ook geloofwaardig en haalbaar.

Vrouwenquotum

De inwerkingtreding van het wettelijke 'vrouwenquotum' voor de RvC's van beursondernemingen had een positief effect op het gemiddelde aantal vrouwelijke commissarissen. De RvC van een AEX-onderneming telt nu gemiddeld 42 procent vrouwen en die van een AMX-onderneming 37 procent.

Deze stijging op 'macroniveau' reflecteert het gegeven dat meer dan de helft (54 procent) van het aantal nieuw benoemde commissarissen vrouw was, aldus Eumedion. Van het aantal nieuw benoemde bestuurders is slechts 25 procent vrouw. Dit cijfer ligt wel hoger dan het gemiddelde aantal vrouwelijke bestuurders bij de AEX- en AMX-ondernemingen: dat bedraagt 18 procent.

Bron: Eumedion

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.