Nieuws

Wetsvoorstel toekomst accountancysector naar Raad van State

Het voorstel voor de nieuwe Wet toekomst accountancysector is, na behandeling in de ministerraad, voor advies verzonden naar de Raad van State.

Behandeling van de nieuwe wet stond geagendeerd voor behandeling door de ministerraad op 8 juli, maar werd doorgeschoven naar de vergadering van 15 juli jl.; de laatste vergadering van het kabinet voor het zomerreces. Het kabinet heeft ingestemd met het wetsvoorstel en stuurt het voor advies door naar de Raad van State.  

De nieuwe Wet toekomst accountancysector bevat maatregelen om de kwaliteit van de wettelijke controle duurzaam te verbeteren. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan de eerdere kabinetsreactie op het rapport van de Commissie toekomst accountancysector (Cta).

Het wetsvoorstel zorgt voor een juridische grondslag voor het gebruik van audit quality indicators (indicatoren die inzicht moeten geven in de kwaliteit van wettelijke controles). Daarnaast verplicht de nieuwe wet de grootste accountantsorganisaties om de interne governance te versterken via het instellen van een intern toezichtorgaan, met bevoegdheden ten aanzien van investeringen en winstuitkering.

Aanwijsbevoegdheid

De nieuwe wet regelt daarnaast een aanwijsbevoegdheid voor de NBA, die zo een accountantsorganisatie kan aanwijzen in gevallen waarin een controlecliënt geen kantoor bereid vindt om de wettelijke controle te verrichten.

Ook voorziet het wetsvoorstel in vereenvoudiging en versterking van het toezicht op niet-oob-accountantsorganisaties, door het onderbrengen daarvan bij de AFM. Ook wordt de drempel verlaagd voor accountantsorganisaties om bij de AFM melding te doen van geconstateerde gebreken in een wettelijke controle. Bovendien krijgt de AFM meer mogelijkheden om op te kunnen treden tegen kantoren, bij gebreken in individuele wettelijke controles.

Verder bevat de nieuwe wet wijzigingen ten aanzien van de vakbekwaamheid van buitenlandse accountants, bepalingen over de modernisering van de governance van de NBA en een stroomlijning van het accountantstuchtrecht.

Consultatie

De Wet toekomst accountancysector is eerder ter consultatie voorgelegd aan het beroep en maatschappelijke stakeholders. Op het consultatiedocument is ook door de NBA gereageerd. Ook bij de jongste update van de Veranderagenda Audit is gekeken naar aansluiting op het wetsvoorstel.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.