Nieuws

AFM bezoekt zestig niet-oob-kantoren voor meer inzicht in sector

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft circa zestig accountantsorganisaties met reguliere vergunning voor het doen van wettelijke controles bezocht. Doel was meer inzicht krijgen in hun strategische prioriteiten en uitdagingen, in verband met het toezicht op de niet-oob-kantoren.

Na eerdere online-bijeenkomsten bezocht de AFM de accountantsorganisaties op locaties door heel Nederland, van groot tot klein. De toezichthouder zag daarbij "veel overeenkomende uitdagingen en strategische prioriteiten".

De meerderheid van de bezochte accountantsorganisaties is nadrukkelijk op zoek naar een vorm van schaalvergroting, aldus de AFM. Dat gaat op autonome wijze, via een vorm van samenwerking of door overname van een andere accountantsorganisatie. Doel is de vraag naar wettelijke controle opdrachten aan te kunnen en de kwaliteit hiervan duurzaam te waarborgen. Het gebruik en verder ontwikkelen van data-analyse heeft ook prioriteit.

Werving en behoud personeel

De werving en het behoud van vakkundig personeel geldt als de belangrijkste uitdaging voor de bezochte kantoren. De accountantsorganisaties maken zich zorgen over de aantrekkelijkheid van het accountantsberoep, mede door de hoge werk- en regeldruk.

Veel accountantsorganisaties integreren diensten van externe serviceorganisaties op het gebied van kwaliteit, om de blik van buiten naar binnen te waarborgen. Die externe diensten worden bijvoorbeeld ingezet bij kwaliteitsbeoordelingen of dossiercoaching.

Verbinding

Tijdens de gesprekken zijn wederzijdse verwachtingen uitgewisseld, waarbij veel accountantsorganisaties aangaven persoonlijk contact belangrijk te vinden. "Verbinding maken met elkaar is essentieel om een inhoudelijke en professionele relatie met elkaar op te bouwen", zo werd door een van de accountantsorganisaties gesteld.

Uit de evaluatie bleek dat het bezoek van de AFM positief werd ontvangen. Ook de AFM waardeert het contact en de verkregen inzichten en vindt het belangrijk om in contact te blijven. De verworven inzichten neemt de AFM mee in haar toezichtactiviteiten. Een overzicht van deze toezichtactiviteiten wordt in het najaar gedeeld op de website van de AFM.

De AFM heeft sinds januari van dit jaar ook de uitvoering van het toezicht op de circa 260 niet-oob-accountantsorganisaties verkregen. Eerder was dat toezicht via convenanten gedelegeerd aan de NBA en de SRA.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.