Nieuws

Eumedion steunt herziene NBA-handreiking over optreden accountant in AVA

Eumedion steunt de nieuwe NBA-handreiking over het optreden van de accountant in de aandeelhoudersvergadering (AVA) "ten volle". Dit schrijft de koepel van institutionele beleggers in haar reactie op het voorstel van de NBA om de tekst van de handreiking aan te scherpen.

De geactualiseerde handreiking zal volgens Eumedion leiden tot meer inzicht in de controlewerkzaamheden en -bevindingen van de accountant, tot een betere beleggingsanalyse en tot een betere dialoog tussen aandeelhouders en de accountant tijdens de AVA.

"De NBA gaat er namelijk vanuit dat de accountant tijdens de AVA proactief het podium pakt en zijn of haar tijdens de jaarrekeningcontrole opgedane bevindingen en observaties deelt ten aanzien van een aantal voor aandeelhouders zeer relevante zaken", zo schrijft de beleggersorganisatie. "Het gaat dan om zaken als de (belangrijkste) in de management letter opgenomen bevindingen, de kwaliteit van de interne beheersing en administratieve organisatie, de indruk die de accountant heeft van de cultuur van de organisatie en zijn of haar visie ten aanzien van schattingen in de jaarrekening."

Presentatiedocument

Eumedion gaat er vanaf het AVA-seizoen 2023 van uit dat al deze elementen zijn opgenomen in de presentatie die de accountant tijdens de AVA geeft. De beleggerskoepel wil dat het presentatiedocument van de accountant voldoende gedetailleerd is, zodat alle observaties en bevindingen van de accountant er zelfstandig in kunnen worden gelezen.

Daarnaast wil Eumedion dat het presentatiedocument op de website van de onderneming wordt geplaatst. "Op die manier kunnen ook aandeelhouders die niet op de AVA aanwezig zijn, kennisnemen van het belangrijke document", aldus de beleggersorganisatie.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.