Nieuws

Europese Rekenkamer: te veel fouten in uitgaven EU

Het aantal fouten in de uitgaven van de Europese Unie is in 2022 aanzienlijk toegenomen. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Europese Rekenkamer. De auditors hebben daarom een afkeurend oordeel over de EU-uitgaven uitgebracht.

De Europese Rekenkamer waarschuwt voor een groeiend risico van leningen om extra betalingsbehoeften te dekken, onder meer door de coronapandemie en de Russische inval in Oekraïne. Ook bevelen de accountants van de rekenkamer maatregelen aan, om de gevolgen van de hoge inflatie voor de EU-begroting aan te pakken.

Meer fouten

De auditors concluderen dat de EU-rekeningen voor het begrotingsjaar 2022 een getrouw beeld geven en dat de ontvangstenverrichtingen als foutenvrij kunnen worden beschouwd. Een bedrag van 196 miljard euro aan uitgaven uit de EU-begroting gaf echter een aanzienlijk hoger foutenpercentage te zien (4,2 procent, tegenover drie procent in 2021).

Net als in de afgelopen drie jaar concluderen de auditors dat het foutenpercentage van materieel belang en van diepgaande invloed was. Daarom hebben zij een afkeurend oordeel over de EU-uitgaven van 2022 uitgebracht.

Fraudes

Tijdens hun controlewerkzaamheden stelden de auditors ook veertien gevallen van vermoedelijke fraude vast. Die gevallen zijn gemeld aan het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF), dat al twee onderzoeken heeft ingesteld. Tegelijk werden zes gevallen gemeld aan het Europees Openbaar Ministerie (EOM), dat drie onderzoeken heeft ingesteld.

Uitgaven

In 2022 bedroegen de EU-begrotingsuitgaven in totaal 196 miljard euro, dat is 2,5 procent van de totale overheidsuitgaven van de EU-lidstaten en 1,3 procent van hun bruto nationaal inkomen. Rekening houdend met uitgaven in het kader van de herstel- en veerkrachtfaciliteit (Recovery and Resilience Facility, RRF) bedroegen de betalingen van de EU in totaal 243,3 miljard euro.

Voor het tweede jaar op rij geeft de Europese Rekenkamer twee afzonderlijke oordelen af over de wettigheid en de regelmatigheid van de uitgaven: één over de EU-begroting en één over de RRF.

De EU-begroting wordt jaarlijks vastgesteld door het Europees Parlement en de Raad als onderdeel van een meerjarig financieel kader, dat momenteel betrekking heeft op de jaren 2021‑2027. De begroting wordt aangevuld met NextGenerationEU (NGEU), een tijdelijk herstelpakket met aanvullende middelen die worden gefinancierd door de uitgifte van obligaties.

De Europese Rekenkamer (ERK) is de onafhankelijke externe auditor van de EU.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.